O wiedzy ekologicznej Polaków

Polska od 89 r. bardzo się zmieniła acz nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę. Jedną z najważniejszych zmian jakie były następstwem transformacji sprzed dwudziestu pięciu lat jest moim zdaniem podniesienie ekologicznej świadomości, i to na wszelkich wykonalnych poziomach.

Zaczynając od ogromnych, fabrycznych inwestycji ekologicznych (dla przykładu filtry hamujące emisję trujących substancji), poprzez programy modernizacyjne skierowane do obywateli dużych miejscowości, (dla przykładu program subwencji wymiany starej instalacji grzewczej na bardziej ekologiczną).
Naturalnie same możliwości to troszkę za mało, albowiem niezbędne jest dodatkowo zaangażowanie w działania ekologiczne poszczególnych ludzi, co nie jest takie trudne. Starczy bowiem sortować odpady (strona www).

śmieci

Autor: Alan Stanton
Źródło: http://www.flickr.com

Niby prosta sprawa – wyrzucając coś do śmietnika jota zastanowienia. Papier do stosownego kubła, tworzywo sztuczne do drugiego, odpady bio degradowalne w jeszcze inny kubeł. Potem na mocy umowy z gminą, nastąpi odbiór odpadów w wyznaczonych przez harmonogram dniach. I to już cała kwestia z naszej strony.
Kolejnym przejawem myślenia ekologicznego jest troska o środowisko w trakcie remontów. Podobnie jak już opowiedziane postępowanie ekologiczne (zatem segregacja i przejęcie śmieci z gospodarstwa domowego) są one normowane przepisami prawnymi. Inwestor jest zobowiązana w trakcie robót budowlanych oraz remontowych przechowywać a po zrealizowanej inwestycji odstawić odpady poremontowe do PSZOK. Bywają jednakże odpady przemysłowe, jakie są o wiele bardziej problematyczne niż pustaki. W takich wypadkach konieczna jest pomoc specjalistów.

Takowym wypadkiem jest usunięcie azbestu. Podobnymi pracami winny trudnić się specjalistyczne firmy dysponujące przeszkolonymi robotnikami jak też odpowiednim do tego celu sprzętem. Azbest jest materiałem wykorzystywanym jeszcze do nie dawna szeroko w budownictwie jak też gospodarstwie domowym. Niestety badania raport z badań marketingowych dowiodły jego rakotwórcze działanie na organizm ludzki. Nieodzowne przeto było nie tylko zaprzestanie fabrykacji przedmiotów zawierający azbest ale również i jego fizyczne usuniecie z otoczenia człowieka. Jest to tak poważny temat, że inwestorzy mogą liczyć na subwencję z funduszy rządowych na jego usunięcie.