Team building dynamiczną formą integracji i budowania zespołu

Team building to powiedzenie, jakie pochodzi z języka angielskiego i konkretnie oznacza „budowanie zespołu”. Obejmuje to wszystkie rozmaite formy integracji w zespole, która powoduje, iż członkowie zespołu lepiej się poznają, rozumieją swoje słabe a także mocne strony albo też uczą się odpowiedniej współpracy w zespole.

odnośnik

Autor: Steve wilson
Źródło: http://www.flickr.com

Teambuilding – tu dowiesz się więcej – to zajęcia, które tworzone są celowo, a ich kluczowym celem jest kształtowanie, integracja grupy, zadzierzgnięcie wzajemnych relacji, w wielu przypadkach nawet zdobycie czyjegoś zaufania lub zawarcie trwałych znajomości oraz przyjaźni, także poza miejscem pracy. Jest to wspaniała procedura, która dzięki wydajnemu budowaniu zespołu pozwala też na rozwiązywanie pojawiających się w nim problemów komunikacyjnych lub skuteczne radzenie sobie z starciami.

Teambuilding składa się z konsekwentnie uporządkowanych zajęć i rozmaitego typu gier – miejskich czy terenowych, jakie charakteryzuje trafna tematyka lub konkretne ćwiczenia mające na celu zrealizowanie jakiegoś rezultatu. Wspólne działanie, pokonywanie problemów czy też rozwiązywanie zadań zdecydowanie zbliża do siebie członków danego zespołu, pozwala na skuteczne zawarcie kontaktu z innymi ludźmi a także oddziałuje na wznoszenie i utrzymywanie długotrwałych relacji pomiędzy członkami zespołu. Zezwala dodatkowo na zaakceptowanie rozlicznych, nierzadko odmiennych zachowań.

Korporacja

Autor: pang yu liu
Źródło: http://www.flickr.com
Najistotniejsze rzeczy które niesie za sobą teambuilding to likwidowanie kłopotów, ewentualność poznania ludzi, jakich jeszcze się nie poznało, kształtowanie trwałych relacji w zespole albo też wznoszenie energii i skuteczności u członków zespołu. Co więcej teambuilding zezwala też na kreowanie relacji oraz równorzędności pomiędzy zespołami. Pośród najwyższych celów team buildingu odszukamy takie cele, jak wznoszenie zaufania, zrozumienie na czym polega współpraca, zdolność rozdziału zadań oraz ról w zespole a także bardzo dobra zabawa.