Eko styl życia jest dziś bardzo modny. O Ziemię możemy jednak zatroszczyć się w bardzo różny sposób. Ważnym elementem jest w tym wypadku utylizacja odpadów.

Ekologia, pojmowana jako nauka, bada wzajemne wpływanie na siebie przyrody oraz żyjących w ekosystemie organizmów. Zajmuje się również obserwacją oddziaływań, które występują pomiędzy tymi organizmami. Opisuje zatem budowę świata przyrody oraz sposób ,w jaki funkcjonuje. Warto zwróci uwagę również na etymologię słowa „ekologia”. Częściowo pochodzi bowiem od greckiego słowa oikos, co oznacza po prostu dom.

ekologia

Autor: Baltimore RecNParks
Źródło: http://www.flickr.com
Utożsamienie w tym momencie ziemskiej planety z naszym domem wydaje się wręcz oczywiste. Dlatego powinniśmy się o nią troszczyć również ze względu na siebie samych. Aktualnie widzimy szereg działań , które są podejmowane dla edukacji społeczeństwa w zakresie ekologii. Płynął one równocześnie z inicjatywy zaangażowanych społecznie osób oraz ze strony władzy oraz różnych organizacji rządowych i pozarządowych. Ustawy państwowe oraz różne dyrektywy unijne nakładają na nas ściśle określone obowiązki w zakresie edukacji i konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska. Od niedawna możemy zostać ukarani za nieposegregowanie śmieci. W ramach oświaty wprowadzone zostały natomiast programy nauczania, które tematykę związaną z ochroną środowiska. Jednym ze sposobów dbania o środowisko jest utylizowanie odpadów – doczytaj

kosze na śmieci

Autor: Elliott Brown
Źródło: http://www.flickr.com
Jest to dobry sposób na to, żeby dbać o Ziemię. Odpowiednia utylizacja odpadów pozwala bowiem na ponowne użycie poszczególnych surowców. Proces recyklingu dotyczy głównie materiałów, takich jak papier, szkło i plastik. Warto jednak pamiętać, że tak samo dobrze nadają się do tego też niektóre metale. Recykling metali może łączyć się dla nas z dodatkowymi korzyściami. Jeżeli dostarczymy je na skup metali kolorowych, to nie tylko zatroszczymy się o ratowanie otaczającej nas przyrody, ale zdobędziemy też konkretne pieniądze. Cena złomu metali uzależniony jest w tym wypadku od rodzaju surowca. Najdroższa jest aktualnie miedź. Cena waha się od ok 19-16 zł za kg. Skup metali kolorowych zbiera jednak także substancje, takie jak mosiądz, żeliwoczy aluminium. Złom aluminiowy nie jest zbyt drogi, ale za to ,w porównaniu do innych metali, łatwo go zdobyć. Wiemy przecież, że spora grupa bezdomnych może utrzymać się dzięki zbieraniu puszek po napojach. Dlatego miejmy to na uwadze, że nawet jeżeli nie mamy ochoty osobiście zanieść ich do skupu, to zanim wyrzucimy je do śmieci, warto przynajmniej je posegregować. Mamy okazję, by pomóc w ten sposób jakiejś potrzebującej osobie. Ekologia jest bardzo szerokim pojęciem. Dlatego mamy szeroki zakres możliwości, które pozwalają nam dbać o naszą planetę. Wprowadźmy w życie przynajmniej niektóre z nich.

Sprawdź też: