Jakie działania przeprowadza komornik? Jaka jest jego rola? Co należy wiedzieć na ten temat?

Podstawowym celem działań prowadzonych przez komornika jest wydobycie od dłużnika należności należnych wierzycielowi – są one odzyskiwane z majątku dłużnika. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, iż do obowiązków komornika nie będzie należeć ocena zasadności długu. W sprawie wierzyciela, nie komornika, należy wyznaczenie, z czego egzekucja będzie zarządzona. zleceniodawca musi wówczas liczyć się z tym, że otrzyma informację o braku możliwości ściągania długu. Co wówczas robić? Jak wyegzekwować dług?

Dług

Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
Po pierwsze wierzyciel musi uświadomić sobie, że komornik będzie działał na jego polecenie. Dlatego też należy sobie bardzo dokładnie przemyśleć kwestię ułożenia wniosku egzekucyjnego, dopracować dobrą strategię jak ściągnąć dług. Jeśli jako źródło egzekucji pozostanie w nim pokazane np. wynagrodzenie dłużnika za pracę, wtedy komornik (komornikolesno.pl/) będzie się zajmował egzekucją w takim dokładnie terenie. Gdyby się okazało, że dłużnik nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, wierzyciel zdobędzie informację o niemożliwości wyegzekwowania należności. Im zatem więcej wiadomości na temat majątku dłużnika posiada zleceniodawca, tym lepiej. Poza tym wierzyciel musi brać udział we wszystkich chwilach postępowania egzekucyjnego – dzięki temu wie co się dzieje i może w odpowiedniej chwili reagować. Sprawdź co to windykacja długów od osób prywatnych.

Wielokrotnie zdarza się tak, że niemoc komornika będzie wynikała z faktu,że dłużnik bez wątpienia nie ma nic. W tego typu momentach w rachubę będą wchodzić dwie opcje: po pierwsze –zdołał przepisać majątek na członka rodziny, po drugie – będzie czerpał przychody z nielegalnych źródeł. Trzeba zatem przeprowadzić rozeznanie w tej kwestii.

Windykacja długów

Autor: Ttaaj
Źródło: http://www.flickr.com
Gdyby się okazało, że dłużnik pozyskuje zarobki z nie do końca legalnych źródeł, warto go informować, iż sprawą tą zajmie się fiskus. Jeżeli z kolei zacznie wychodzić na jaw pierwsza z zaznaczonych wyżej opcji, upominający się o dług ma prawo do złożenia tzw. skargi pauliańskiej, której efektem może być zniwelowanie przepisania majątku.

Poza tym wierzyciel ma szanse złożyć u komornika wniosek o znalezienie majątku zadłużonego. W tym względzie komornicy okazują się zwykle skuteczniejsi niż w momencie działań tego typu prowadzonych na własną rękę, ponieważ posiadają dostęp do wielu ułatwiających to narzędzi. Te i inne kwestie są dosyć zawiłe, bo pojawia się tu jeszcze na przykład typu jak odzyskać pieniądze od dłużnika. Najlepiej konsultować to ze specjalistami.