Systemy zarządzania jakością

Nie wszyscy jesteśmy świadomi, iż aktualnie funkcjonuje powyżej 19 500 norm ISO, z których każda jest zadedykowana innej dziedzinie i innemu zakresowi działania firmy. Z tego względu dobrze jest dowiedzieć się, co to jest ISO i czego dotyczy?

Konferencja

Autor: icannphotos
Źródło: http://www.flickr.com
Zatem ISO zajmuje się standaryzacją wszelakich dziedzin życia. Trudno w obecnych czasach o stosowanie różnych standardów, różnych rozwiązań technicznych, w różnych zakątkach świata. Uniemożliwiałoby to transakcje handlowe i współpracę międzynarodową. Właściwie uniemożliwiałoby ją zupełnie.

Z tego względu po II wojnie światowej uzgodniono, aby wprowadzić prace, które miały polegać na ujednoliceniu wszelakich rozwiązań: technicznych, handlowych czy organizacyjnych. Przykład? Europalety, które dzięki temu, iż są uniwersalne, są odpowiednie dla różnych wózków widłowych. Systemy zarządzania jakością ISO są praktycznie normą w zakładach pracy. Certyfikaty jakości mówią o tym, że firma jest godna zaufania, prawidłowo sprawuje obowiązki, a także, wykonuje swoje usługi zgodnie z przyjętym systemem zarządzania oraz polityką jakości.

kliknij tu

Autor: Jude and Paul
Źródło: http://www.flickr.com

Nad kontrolą i ładem w firmie czuwa auditor wewnętrzny ISO (kliknij hiperłącze) (link do ciekawej oferty). Do głównych obowiązków auditora należy np. nadzór nad dokumentami jakości oraz szeroko pojęta kontrola nad systemami wdrożonymi do przedsiębiorstwa. W razie nieprawidłowości informuje, jakie działania powinno się podjąć (np. badania penetracyjne), aby skorygować błędy w zarządzaniu jakością i zapobiec ich powstawaniu w przyszłości.

Kto może zostać audytorem wewnętrznym? Nierzadko jest to pracownik firmy, który przeszedł kurs w dziedzinie systemu zarządzania jakością ISO i otrzymał odpowiedni certyfikat. Na stanowisku audytora najlepiej odnajdą się osoby, które posiadają min. 2-3 lata doświadczenia. Wiedzą jakie procesy przebiegają w firmie oraz rozumie procesy biznesowe.

Auditor wewnętrzny ma odpowiedzialną i wszechstronną pracę. Dlatego cieszy się poważaniem i prestiżem w firmie. Sprawuje funkcję przy samym zarządzie spółki i jest swego rodzaju pełnomocnikiem, ekspertem z zakresu systemu zarządzania firmą.