Uruchomienie działalności gospodarczej wymaga znajomości przepisów, pomocne informacje wyszukasz także w internecie

Każda osoba, która zdecyduje się otworzyć własną działalność, musi wiedzieć, jak wiele informacji trzeba poznać, aby czynić to zgodnie z wymaganymi przepisami. Warto wiedzieć, jakie ma się prawa, z których ulg ma się szansę korzystać, jak również jakie obowiązki spoczywają na nas jako właścicielach firm.

Przepisy ciągle się zmieniają, musisz je śledzić

Faktura

Autor: Daniel X. O’Neil
Źródło: http://www.flickr.com

Przepisy związane z prowadzeniem firmy i powiązanych z nią działań, nieustannie się zmieniają i ewoluują.

Poszukujesz dodatkowych wiadomości, aby poszerzyć swoją wiedzę na ów temat? Zachęcamy do następnego tekstu. Wyszukasz go na portalu (https://www.scootive.pl/odi) pod linkiem.

Obowiązkiem właściciela firmy bywa zaznajamiać się z wprowadzanymi zmianami i przestrzegać określonych reguł. Przykładem może stać się przepis regulujący sporządzanie faktury vat , który zaczął obowiązywać na początku 2014 roku. Zgodnie z ustaleniami wspomnianej ustawy właściciel firmy staje się zobowiązany do sporządzenia faktury VAT nie w późniejszym terminie aniżeli 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, kiedy dokonano transakcji sprzedaży albo świadczono usługę.

Nie zapominaj o możliwości odliczenia składek zusowskich
Przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze także, iż mogą odliczyć od zeznania podatkowego zdrowotne składki odprowadzane do ZUS. Rzecz jasna nie chodzi tutaj o całe składki, ale o pewną ich część, jednak jest to naprawdę ogromna ulga dla portfela firmy, więc należy pomyśleć o tej możliwości. Jeżeli przedsiębiorca nie posiada wiedzy, jakie są składki zus do odliczenia , ma możliwość szukać takiej informacji w sieci, w witrynie Urząd Skarbowy. Odliczeniu mogą ulegać wyłącznie składki, które były już opłacone.

Gdy działalność nie zapewnia zysków
Rynek okazuje się na tyle niepewny, że ciężko przewidzieć, czy dana jednostka odniesie sukces oraz utrzyma się na powierzchni. W sytuacji, kiedy właściciel firmy boryka się z problemami, często jedynym wyjściem okazuje się zawieszenie firmy. Warto dowiedzieć się, jak wygląda taki proces. Zawieszeniu może ulegać wyłącznie jednostka, która nie zatrudnia innych osób. Działalność zawiesić można na czas od 1 miesiąca do dwóch lat. To okres, gdy przedsiębiorcy przysługuje dużo ulg, więc należy być świadomym, że jest taka ewentualność.