Szkolenie Six sigma to sposób na to jak efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem

Zarządzanie jakością polega na optymalizacji procesów w firmie w taki sposób, żeby połączyć wysoką jakość z ograniczeniem wydatków. Wiąże się to z ciągłym udoskonalaniem procesów produkcyjnych, motywowaniem pracowników i szeregiem innych czynników mających wpływ na jakość produkcji w przedsiębiorstwie. W małej firmie wystarczy sprawny menadżer, który zna realia rynku i jest kreatywny. O ile wymagania te może spełnić wiele osób, o tyle znalezienie menadżera odpowiedniego do zarządzania jakością w dużej korporacji jest ogromnym wyzwaniem. Nie jest bowiem możliwe skuteczne nadzorowanie wszystkich procesów we wszystkich oddziałach firmy. W takich okolicznościach najlepiej sprawdzają się metody… statystyczne.

szkolenie biznesowe

Autor: Trentino as a Lab
Źródło: http://www.flickr.com

Jak się bowiem okazuje, wszystkie czynniki powodujące obniżenie jakości w firmie, za wyjątkiem błędu ludzkiego da się skutecznie przewidzieć i wyeliminować.Specjaliści w dziedzinie zarządzania jakością opracowali system zarządzania jakości, polegający na metodach statystycznych. Nazywa się on six sigma i swoją nazwę bierze od wartości oznaczającej margines błędu – sigma. Wartość sigma odzwierciedla ilość dopuszczalnych błędów na miliard operacji, system six sigma dąży do minimalizacji tego czynnika. Menadżerowie dużych firm i korporacji przechodzą kilkutygodniowe szkolenie – autoprezentacja szkolenie, które wytwarza u nich umiejętność statystycznego przewidywania przyczyn obniżenia jakości, oraz uczy ich eliminowania. Szkolenie to jest kilkustopniowe i każdorazowo kończy się zdobyciem przez osobę uczestniczącą odpowiedniego certyfikatu. Kolejne stopnie tej metody oznacza się podobnie jak w sportach walki – kolorowymi pasami. Najwyższym stopniem wtajemniczenia w statystyczne metody zarządzania jakością jest ukończone szkolenie black belt. Najniższym stopniem wtajemniczenia jest posiadanie białego pasa, następny w kolejności jest pas żółty, później zielony i na końcu czarny. Wiele międzynarodowych spółek z powodzeniem korzysta z tej metody zarządzania jakością, niektóre z nich robią to już od kilkudziesięciu lat. W takich spółkach pracuje wielu menadżerów posiadających certyfikaty różnego stopnia.Zarządzanie jakością polega na przeprowadzaniu działań w przedsiębiorstwie tak, żeby połączyć wysoki poziom z ograniczeniem wydatków. Łączy się to ze stałym ulepszaniem procesów w produkcji, motywowaniem pracowników i grupą pozostałych elementów mających wpływ na poziom produkcji w firmie. W małej firmie wystarczy sprawny pracownik, który zna realia rynku i jest kreatywny. O ile wymagania te może spełnić wiele osób, o tyle znalezienie pracownika odpowiedniego do takiego zarządzania w dużej firmie jest trudnym zadaniem.

Przeczytaj więcej porad pod linkiem (https://franklincovey.pl/rozwoj-kompetencji-pracownikow/) – pokażą inny aspekt sprawy. Bez obaw – one dotyczą pokrewnej kwestii, więc też Cię zainteresują!

Nie jest bowiem wykonalne efektywne kontrolowanie wszelkich procesów w każdym oddziale przedsiębiorstwa.

W takich okolicznościach najlepiej sprawdzają się sposoby… statystyczne. Jak się bowiem okazuje, różnorodne czynniki powodujące obniżenie jakości w firmie, za wyjątkiem błędu ludzkiego można skutecznie przewidzieć i wyeliminować.
Profesjonaliści w zakresie zarządzania jakością stworzyli system zarządzania jakości, opierający się na metodach statystycznych. Nazywa się on six sigma i swoją nazwę bierze od wartości oznaczającej margines błędu – sigma. Wartość sigma odzwierciedla ilość dopuszczalnych błędów na miliard czynności, system six sigma dąży do zmniejszenia tego czynnika – . Specjaliści od zarządzania dużych przedsiębiorstw i korporacji odbywają dość długie szkolenie, na którym zyskują umiejętność statystycznego prognozowania przyczyn obniżenia jakości, oraz uczy ich usuwania. Szkolenie to jest kilkustopniowe i każdorazowo kończy się otrzymaniem przez osobę uczestniczącą właściwego certyfikatu.
Poszczególne stopnie tej metody oznaczane są podobnie jak w sportach walki – kolorowymi pasami. Najwyższym stopniem wtajemniczenia w opisywane metody zarządzania jakością jest ukończone szkolenie black belt. Najniższym stopniem wtajemniczenia jest otrzymanie białego pasa, kolejny jest pas żółty, później zielony i na końcu czarny. Wiele dużych firm z sukcesami korzysta z tej metody zarządzania jakością, niektóre z nich robią to już od bardzo wielu lat. W takich firmach pracuje wielu menadżerów posiadających certyfikaty różnego stopnia.