Punkty wykonywania badań i kontroli – jaka jest ich funkcja?

Firmy produkujące maszyny są zobowiązane do przestrzegania czynności oceny zgodności swoich maszyn zgodnie z wymaganiami określonej prawem dyrektywy (tak zwanej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE), która precyzuje ustandaryzowany poziom bezpieczeństwa, gwarantujący luźny ruch materiałów na terenie Unii Europejskiej. Przez sporządzenie deklaracji zgodności i sygnowanie jej znakiem CE zaświadczają oni, że urządzenie albo maszyna spełnia wszelkie bazowe wymagania tego przepisu dotyczące zdrowia i ograniczenia do minimum źródeł niebezpieczeństwa.

tutaj więcej

Źródło: sxc.hu
Ocena bezpieczeństwa (super – dodatkowe informacje) maszyn i kwestie konstruowania urządzeń i przygotowywania ich materiałów informacyjnych to temat rzeka. W przypadku projektantów maszyn do ich oceny konieczne jest wzięcie pod uwagę szeregu danych (parametrów) dotyczących komponentów stosowanych w tworzonym systemie bezpieczeństwa. Są parametry określające najczęstsze przyczyny awarii. Testowany jest również wskazanie wykonalnej niezawodności elementu.

Do wielu ocen stosuje się rozmaite maszyny sprawdzające. Od pewnej chwili obostrzenia powiązane z systemami bezpieczeństwa i zagadnieniami typu: ocena dostawców albo – http://okulus.pl/ ich kategoryzacja, są zaostrzone. Producenci i dystrybutorzy komponentów będą musieli zapewnić swoim kontrahentom komplet wymienionych informacji, co z pewnością będzie istotne do wyznaczania właściwych parametrów, jakim podlega ocena dostawców – więcej.

Wychodzi na to, że duża ilość dostawców nie ma właściwych danych albo istnieją one w takim kształcie, że by dostać dane zgodne z nowymi restrykcjami, osoba projektująca musi sporządzić dodatkowo sporo obliczeń pomocniczych i dodatkowo złożyć gwarancję, iż wzięte zostały pod uwagę odpowiednie parametry. Dochodzą do tego też kwestie praktycznej interpretacji niektórych przepisów, jakim podlega ocena bezpieczeństwa maszyn.

Oczywiście rodzą się tu kwestie różnego rozumienia pojęć normy oraz selekcjonowania wszelkich maszyn i ich elementów. Dodatkowo dyrektywa reguluje również sprawę bezpieczeństwa związaną z obsługą maszyn zgodnie z załączonymi instrukcjami obsługi. Integralnym elementem dostawy urządzeń jest właśnie instrukcja obsługi. Błędne informacje znajdujące się w instrukcji mogą mieć konsekwencje prawne, jeżeli przyczyniły się do wypadku w trakcie jej działania.