Aktywizacja młodzieży do działania na rzecz środowiska – akcje utylizacji elektrośmieci.

Od momentu ekspansywnego rozwoju modernistycznych technologii stało się jasne, że rozpoczęliśmy wytwarzać nowy rodzaj wyeksploatowanych materiałów. I gdy na początku trwałość sprzętu elektrycznego określano w dziesiątkach lat, to obecnie wraz z końcówką okresu gwarancyjnego kończy się zazwyczaj zdolność do działania.

wysypisko

Autor: alex.ch
Źródło: http://www.flickr.com
Stąd od kilku lat obserwujemy akcje społecznościowe informujące ludzi, że ten typ odpady należy utylizować. Powodem takiego działania było pojawianie się w wielu miejscach nielegalnych wysypisk elektrośmieci (zobacz elektrośmieci wrocław), które po pierwsze oszpecały krajobraz, ale wytwarzane prze nie substancje oraz skład materiałowy powodowały skażenia gleby i wody. Wpierw wystarczający był sam wywóz śmieci na oficjalne wysypiska, jednak szybko stały się one przepełnione . Wraz z upływem lat, gdy zaświtała możliwość przetwarzania odpadów dobrym rozwiązaniem okazał się recycling odpadów. Utylizacja sprzętu elektronicznego pozwoliła danie kolejnego życia urządzeniom, które nie nadawały się już do użytku . W końcu każde urządzenie elektryczne jest efektem końcowym połączenia wielu podzespołów. Po zakończeniu użytkowania część układów jest do wyrzucenia, co nie zmienia faktu, że duża liczba zazwyczaj nadaje się do dalszego wykorzystania. Stąd obserwujemy ogromne zapotrzebowanie na utylizację sprzętu elektronicznego. Inna sprawa, że wyrzucając elektrośmieci do domowego śmietnika łamiemy prawo według ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 29 lipca 2005 roku. Żeby umożliwić mieszkańcom legalne działania, wiele gmin umożliwia darmowy odbiór z miejsca zamieszkania. Finalnie przypominamy, czym są elektrośmieci. Dzielą się one na kilka podgrup. Wyróżniamy urządzenia AGD – wielelektrośmieci (oferta odbioru elektroniki w Gdańsku) małogabarytowe, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjne taki jak telefony czy komputery oraz RTV. Dużym zagrożeniem dla środowiska jest również oświetlenie. Utylizujemy wszelkie żarówki, świetlówki i pozostałe. Tak samo narzędzia elektryczne i elektroniczne oraz sprzęt sportowy. Również placówki medyczne zobowiązane są do zgłaszania zużytego sprzętu medycznego. Ważna informacja dla korporacji – recyklingowi podlegają też urządzenia kontroli (czujniki dymu, itp.) oraz przeróżne automaty do posiłków.

śmieci

Autor: mon/ks/37
Źródło: http://www.flickr.com
Pamiętajmy więc o recyclingu odpadów elektrycznych i elektronicznych. Chroni to otaczające nas środowisko, nasze portfele, a także pozwala odzyskiwać surowce z rzeczy, które nikomu nie będą już wymagane.