Teraźniejsze szkoły żydowskie to połączenie nowatorstwa z obyczajowością

Hebrajczycy zamieszkują na obszarze Polski od dziesięciu wieków. Przed II wojną światową, w Rzeczypospolitej istniało wiele renomowanych hebrajskich szkół. Szkoły hebrajskie kształciły młode pokolenie w świadomości polskiego patriotyzmu szerząc jednocześnie hebrajskie wartości kulturowe.

Z tego względu mury szkolne opuszczali świadomi patriotycznie Żydzi, pozostający wiernymi obywatelami swojej ojczyzny. Szkoły żydowskie charakteryzowały się solidnym poziomem edukacyjnym.

Uczenie się

Autor: Luis Vidal
Źródło: http://www.flickr.com

Oprócz zwykłych lekcji, na których uczono języka jidysz, podstaw wiary, w ośrodkach edukacji obchodzono ważne żydowskie uroczystości religijne, propagowano kulturę, odprawiano nabożeństwa w przyuczelnianej synagodze. Pod okiem cenionych pedagogów dziatwa szkolna rozwijała swoje umiejętności wokalne, by móc zaszczycać szkolne uroczystości, patriotyczne wieczory czy święta religijne.

W gimnazjach żydowskich istotny nacisk kładziono na możliwości uniwersalnego rozwoju uczących się. Poza podstawowymi blokami przedmiotowymi, aktywnie działały różnorodne koła zainteresowań. Po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczypospolitą, ludzie pochodzenia żydowskiego będąc pełnoprawnymi Polakami, posiadali zagwarantowaną swobodę światopoglądową (źródło: ). PrawoPrawo (Tutaj dowiesz się więcej) do używania własnego języka – jidysz.

Nieograniczony dostęp do oświaty. Prawo do tworzenia zrzeszeń i prawo kreowania reprezentacji politycznej. Dzisiejsza szkoła żydowska jak choćby kultywuje tradycję tradycyjnych gimnazjów żydowskich. Młodzież przyswajają sobie kulturowe i historyczne konteksty kolektywnego życia z współobywatelami Polskimi.

Zajęcia w zasadniczej mierze poświęcone są historycznemu ukształtowaniu tradycyjnego domu, roli rodziny, przybliżają życie codzienne i świąteczne na czele z szabatem. Uczniowie przyswajają sobie również tajniki kalendarza hebrajskiego. W szkole żydowskiej organizowane są spotkania z kreatywnymi osobistościami, różnego rodzaju współzawodnictwo oraz koncerty szkolne i wyjazdy o walorach poznawczych.