Sektor gazu w naszej ojczyźnie

Na rynku gazu ziemnego w naszej ojczyźnie można wyodrębnić następujące segmenty: eksploatowanie gazu ziemnego i produkcja gazu skroplonego, przechowywanie, przesył, rozprowadzanie, obrót.

Działalność w zakresie hurtowego obrotu gazem (to znaczy sprzedaż gazu podmiotom

gaz

Autor: osseous
Źródło: http://www.flickr.com

używającym go w celu dalszej odsprzedaży) była do niedawna zdominowana przez jeden z podmiotów. Obrót gazem dokonywany był tylko w ramach układów dwustronnych, z kolei sprzedaż za pośrednictwem giełdy nie działała. Jednak w owym obszarze zachodzą ważne zmiany, których przewodnim celem jest umożliwienie klientom swobodnego partnera, a głównym motorem, regulacje Unii Europejskiej, zmierzającej do utworzenia jednorodnego rynku energii. Od kilkunastu miesięcy kontynuowane są prace nad wdrożeniem w naszym kraju nowego modelu rynku gazu. Przedstawiono zmiany umożliwiające obrót gazem poprzez dostęp do infrastruktury stron trzecich (między innymi obligo gazowe). W dalszej kolejności zaprojektowano między innymi stopniowe uwalnianie cen gazu spod regulacji, zacząwszy od taryf dla najogromniejszych odbiorców. Działania wymienione wspierają realizację strategii rozwoju Grupy w sferze handlu gazem sieciowym. Częścią rynku gazu ziemnego jest rynek, na jakim przedmiotem handlu jest gaz w formie skroplonej – LNG. Stan płynny osiąga się poprzez schłodzenie gazu ziemnego do temperatury – 163°C. Kubatura gazu jest wtenczas ponad sześćset razy mniejsza. Dzięki temu LNG można względnie tanio transportować w zbiornikach kriogenicznych, bez konieczności budowania gazociągów. W naszej ojczyźnie rynek LNG rozwinął się jako opcja dla tradycyjnych metod zapewniania gazu. Znajduje też zastosowanie w miastach, w których budowa gazociągu jest niedochodowa czy nierealna. W celu zapewnienia odbioru gazu (kontrola szczelności instalacji gazowej) przez klientów konstruowane są specjalne stacje wyekwipowane w zbiorniki gromadzące paliwo gazowe w formie płynnej a także zestaw parownic, jakich zadaniem jest zamiana stanu z ciekłego w gazowy. Gaz po odparowaniu jest dostarczany za pomocą przyłączy czy małej sieci dystrybucyjnej.

Zaciekawiły Cię opracowane przez nas posty? Zatem z radością możemy przekazać Ci, że oczekuje na Ciebie kolejny ciekawy wpis (http://polmedico.pl/cennik/) pod tym linkiem.

Stacje regazyfikacji mogą być dedykowane pojedynczym odbiorcom bądź ich grupom . Szacuje się, iż w 2013 r. na rynku LNG w naszym kraju sprzedano łącznie około 40 mln m³ gazu ziemnego w warunkach normalnych.