Tłumacz przysięgły jako osoba, która specjalizuje się w przekładaniu pism

Tłumacz przysięgły to jednostka, która specjalizuje się w przekładzie pism procesowych, biurowych i akredytowaniu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów, również jest w stanie certyfikować tłumaczenia i kopie sporządzone przez inne osoby.

tłumaczenia

Autor: Chuck Hagel
Źródło: http://www.flickr.com
Tłumaczenia – poznaj więcej – przysięgłe pełni się na rzecz osób prywatnych, a także na potrzeby organów państwowych. Tłumacz przysięgły http://www.zelwak.pl/ umieszcza w swoim tłumaczeniu notkę, czy zostało ono zrealizowane na bazie prawdziwego dokumentu, bądź odpisów. Interpretacje utworzone na podstawie kopii są ważne, lecz poniektóre urzędy mogą żądać, żeby zaprezentowane im tłumaczenie było wykonane na podstawie oryginalnego dokumentu.

Zobacz również –

Do poświadczania przekładów, także poświadczania kopii pism, tłumacz przysięgły używa pieczęci, obejmującej w otoku jego imię i nazwisko, także wskazanie języka, w zakresie jakiego ma przywileje, a w środku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Tłumaczenia przysięgłe muszą mieścić pozycję, pod jaką tłumaczenie, bądź kopia są zanotowane w repertorium oraz należy oznajmić, czy wykonano je z pierwowzoru, czy też z tłumaczenia, duplikatu lub kopii.

Jeżeli przekład wykonano z duplikatu, albo tłumaczenia, należy ponadto stwierdzić, czy odpis lub tłumaczenie są poświadczone i podać w takim przypadku podmiot uwierzytelniający. Tłumacz przysięgły wykonuje również tłumaczenia ustne, a poza tym weryfikuje i poświadcza przekłady z języka obcego na język polski, czy też z języka polskiego na język obcy wykonane przez inną osobę. Tworzy

tłumaczenie

także potwierdzone kopie pisma w języku obcym, a również analizuje i poświadcza kopie pisma w języku obcym wykonane przez inną osobę.

Tłumacz przysięgły ma prawo sporządzić także potwierdzenia gotowego tłumaczenia angielski. Sprawdza wówczas niezwykle szczegółowo poprawność przekładu, a potem poświadcza własnym podpisem i pieczątką jego zgodność z oryginałem – przeczytaj więcej.

Tłumacz przysięgły zarejestrowany w Polsce ma prawo sporządzić interpretacje uprawomocnione jedynie z języka obcego na język polski, albo z język polskiego na język obcy. Nie może przeprowadzić tłumaczenia bezpośrednio z języka obcego na obcy.