Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w naszym kraju

W kraju, ale nie tylko, możemy trafić na osoby dokonujące oszustw na płaszczyźnie podważania praw autorskich. Działa również wiele niezależnych komórek oraz osób prywatnych, które profesjonalnie zajmują się odkrywaniem tego typu niejasności. Biorąc pod uwagę osobiste prawa autorskie jest to zespół uprawnień, które należne są twórcy każdego utworu. W Szczególnie artyści narażani są na nieprzyjemności, jakie nierozerwalnie wiążą się z nieuczciwą konkurencją.

Sposoby walki przeciw nieuczciwej konkurencji

Artyści muszą dobrze zapoznać się ze swymi prawami, by móc nieskrępowanie ich dociekać.

Pamiętaj o tym, że można przeczytać inne ciekawe wątki – należy zaledwie na stronie (http://www.memento-wroc.pl/) kliknąć w umieszczony tam link.

Oferowane teraz na rynku rozwiązania idealnie wpisują się w wymogi rynku. Do dyspozycji klientów jest szereg rozwiązań, które dostosowane są do najmniejszego szczegółu. Jeżeli chodzi o sytuację, jaką stwarza nieuczciwa konkurencja, na pewno nie należy ona do najprzyjemniejszych. Należy więc z odpowiednim wyprzedzeniem trafić można na dobre rozwiązania dla siebie i postawić na uczciwość.

grupa prawników

Autor: Steven Vance
Źródło: http://www.flickr.com

Osobiste prawa autorskie mają zabezpieczać dobytek intelektualny

Na rynku spotkać można oszustów nie od dzisiaj, jest to jasne. Polecane jest zwrócić jednak uwagę na rozwiązania, jakie dają nam osobiste prawa (sprawdź naszą propozycję) autorskie. Jest to zespół reguł, którymi artyści powinni się kierować w swej twórczości. Związek każdego autora z wykonanym dziełem chroniony jest właśnie w ten sposób, dzięki czemu z łatwością można dociekać swoich praw. U nas pojęcie autorskich praw osobistych regulowane jest przez art. 16 ustawy o prawie autorskim i o prawa pokrewnych.

Prawa autorskie czyli rodzaj szczególnej więzi niezbywalnej

Autorzy utworów muszą poznać swe prawa w stopniu dobrym, by mieć szansę bez skrępowania ich dociekać. Jeśli chodzi o prawa autorskie osobiste, panuje na rynku sporo nieklarownych punktów odnośnie tego. Prawa te to więź niezbywalna, pewien jej rodzaj, który podlega zrzeczeniu się. Łączy w dany sposób artystę, to znaczy twórcę utworu z jego dziełem, co wyraża się m.in. w prawie autorstwa utworu lub w formie oznaczenia utworu swym własnym nazwiskiem lub pseudonimem do udostępniania go bez jego podania.

Czytaj dalej