Funkjonowanie szkoły żydowskiej, dialogu kultur

Najważniejszym założeniem, jakie przyświeca działalności szkoły żydowskiej jest szerzenie pośród dzieci oraz młodzieży tolerancyjnego stosunku do wszystkich kultur świata oraz szacunku dla różnorodności wyznaniowej. Działalność taka jest niezwykle istotna i bardzo potrzebna, w szczególności w naszym społeczeństwie, gdzie wciąż rosną nastroje wrogości do wszystkiego co inne a ma to najczęściej miejsce w środowiskach mało wykształconych, ludzi, którymi bez problemu można manipulować.

Funkcjonowanie tego typu szkół zwykle poparte jest zapleczem szerszym, na przykład działalnością całej fundacji na rzecz równości kulturowej. W szkołach żydowskich mamy również możliwość kształcić dzieci na zajęciach dodatkowych, poza szerzeniem tolerancji oferta tych placówek zapewnia dodatkowo wiele atrakcji. Mimo, że w szkole żydowskiej realizowany jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej, to zwykle jest on poszerzony właśnie o dodatkowe zajęcia.

dziecko w szkole

Autor: Luis Vidal
Źródło: http://www.flickr.com

Oprócz tego, często zdarza się, że realizacja całego programu nauczania jest prowadzona autorską metodą, którą opracowuje każdy nauczyciel. Szkoła żydowska uczy szacunku dla symboli religijnych. Stara się wychowywać dzieci w duchu równości. Najważniejsza jest współpraca między uczniami i nauczycielami, od samego początku wspólne inicjatywy stają się sposobem na osiągnięcie sukcesu w przyszłości. Niezmiernie istotne jest, aby dzieci, które chodzą do takiej szkoły poznawały historię żydowską oraz znały żydowską kulturę. Istnieje dużo stowarzyszeń i organizacji, które propagują tę kulturę, tworząc często inicjatywy edukacyjne. W programie szkoły żydowskiej znajdziemy nie tylko historię żydowską, ale także zajęcia z religii oraz dodatkowe zajęcia z muzyki, czy zajęcia sportowe. Więcej na: szkoła dialogu Etz

Ponadto dzieci mają możliwość uczenia się języka hebrajskiego. Zajęcia prowadzone są często w niewielkich klasach, co daje z kolei możliwość sprawniej i skuteczniej przyswajać wiedzę. Często oferta takich szkół wzbogacona jest również o zajęcia z filozofii, zwykle w wersji dla najmłodszych, co z kolei uczy młodzież krytycznego myślenia. Kolejnym plusem chodzenia do tego typu szkoły jest niewielka ilość uczniów oraz spotkania z psychologiem oraz pedagogiem, które zwykle odbywają się osobiście z każdym uczniem raz w miesiącu lub nawet raz w tygodniu.