Jakim sposobem wyselekcjonować dobrą agencję ochroniarską

Alarm z monitoringiem to najbardziej skuteczny tryb ochrony przed rabusiem, ale też najbardziej kosztowny. Najczęściej mamy możność doboru agencji ochrony z paru funkcjonujących w okolicach naszego domu. W jaki sposób wybrać tą, która zapewni najlepszą ochronę? Ważkie jest nie tylko to, jaki typ systemu chronienia zostanie zastosowany i ile będziemy płacili, ale także: jak prędko a także w jaki sposób agencja zareaguje na odebrany sygnał.

monitoring domu
Agencje ochrony oferują posiadaczom domków jednorodzinnych: planowanie, instalowanie, sprzedaż, dzierżawę systemów alarmowych służących do chronienia budynków i trwający całą dobę dozór łącznie z bezzwłoczną pomocą załóg interwencyjnych. Dozorem jest ogarnięty obręb, jaki znajduje się w środku zaplanowanego systemu, a zatem nie można wzywać ekipy interwencyjnej, gdy ktoś wykopuje drzewka z naszego ogródka, jaki – przeniesiony tutaj – jest poza obwodem systemu (byłoby to tzw. bezprzyczynowe wezwanie). Tak samo nie możemy liczyć na ochronę, jeśli to nasi sąsiedzi, a nie my, mają podpisaną umowę z agencją ochrony.
Firmy ochroniarskie Łódź zatrudniają agentów z licencją wydaną przez wojewódzkiego komendanta policji, czyli osoby po odpowiednim przeszkoleniu. Dobrze jest dowiedzieć się, jaki był obszar ćwiczeń, czy agenci wiedzą, jak trzeba udzielać pierwszej pomocy, czy znają bazowe pojęcia prawne i czy są skuteczni fizycznie.
Naruszenie obszaru systemu powoduje interwencję agencji, czyli przybycie patrolu. Najistotniejsze dla klientów jest, kiedy przybędzie patrol, ile będzie w nim pracowników i jakie podejmie przedsięwzięcia. Czas dotarcia na ogół to od 5 do 15 min. w porach szczytu, z kolei w pozostałych blisko 5 minut. Najlepiej dowiedzieć się, jak wiele agencja ma patroli oraz ile ochranianych domów przypada na jeden z nich.

Na ogół każda załoga posiada swój rejon, który powinna objechać we wyznaczonym czasie. Im mniejszy okręg i im mniej budynków jest pod kontrolą ((poznaj informacje)), tym szybszym będzie wkroczenie. Decydując się na konkretną jednostkę, trzeba zwrócić uwagę, ile pracowników liczy patrol. Jeden człowiek to zbyt mało – prawdopodobnie nie poradzi sobie, jeśli napadających jest dwu albo więcej.
Za nieuzasadnione wezwanie, to znaczy nieobjęty umową przyjazd załogi interwencyjnej, musimy dodatkowo zapłacić.