programy do sporządzania kosztorysów

Kosztorysowanie to przygotowywanie dokumentu finansowego zrealizowania wskazanego tematu, nazywanego kosztorysem. Obejmuje opis wszelkich prac budowlanych, bądź instalacyjnych w kolejności ich zrealizowania, oraz podstawy do ustalenia kosztów jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych.

Kosztorys

Autor: Agnieszka Bykowska
Źródło: www.Projektoskop.pl
Musi również zawierać obliczenie ilości osobnych prac (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-opieka-nad-dzieckiem) (np. metry kwadratowych ścian, podłóg, sufitów, gładzi, powierzchni malowania) Nie zawiera żadnych cen a jedynie odpowiednie kolumny do zapełnienia przez ewentualnych realizatorów. Przedmiar robót jest przydatny na etapie doboru firmy, jaka ma wykonywać inwestycję. Zlecając pracę, każdy bierze pod uwagę koszt usługi. Będzie on wyznaczony właśnie na bazie przedmiaru złożonego ewentualnym realizatorom.

Kosztorysowanie inwestorskie przygotowywane jest na podstawie przedmiaru prac i służy do ustalania kosztu całej planowanej inwestycji przez ustalenie cen surowców budowlanych, oraz wynagrodzenia za pracę narzędzi i ludzi – porównaj kosztorysowanie. Zezwala on obliczyć koszty wykonania poszczególnych etapów prac (zobacz umowa o pracę na czas określony), a także koszt wykonania przeróżnych części budynku.

Kalkulacja kosztorysowa może być dokonana metodą uproszczoną, albo mieszaną. Kosztorysowanie ponadplanowe jest niezbędne do wyceny robót dodatkowych, lub zamiennych. Realizator nie powinien przystępować do zrealizowania prac ponadplanowych bez pisemnej zgody inwestora i zatwierdzonego przez zamawiającego kosztorysu na prace ponadplanowe.

Więcej na ten temat – oprogramowanie dla firm budowlanych

Istniejące programy do kosztorysowania to pożyteczne rozstrzygnięcie w obszarze prowadzenia wycen budowlanych. Pieczołowicie dopracowany mechanizm, skorelowany z bazą cenową, indeksami nakładów rzeczowych, wyekwipowany w możliwość współpracy z programami do harmonogramowania, oraz arkuszami kalkulacyjnymi, gwarantuje wykonanie porządnej wyceny.

Aplikacje te są proste w obsłudze i pozwalają na dostosowanie do osobistych preferencji eksploatatora. To co wyróżnia programy do kosztorysowania to szybkość działania, prosta obsługa, otwartość na inne systemy i możliwość wymiany danych w wielu formatach. Dostępne są w paru edycjach i dają dużo możliwości zgodnie z kierunkiem jednostki.