Styl art deco w naszym kraju – główna gałąź czasów modernizmu

Styl art deco zapoczątkowany był w pierwszej połowie XX stulecia i stanowił odpowiedź na brak dyscypliny przestrzennej zauważalny w popularnych w ówczesnym czasie pozostałych kierunkach tworzenia. Styl ten odróżnia się przede wszystkim skupianiem dużej uwagi na symetrii i sięganiem do idealnych kształtów geometrycznych, aczkolwiek nie tylko.

obraz art deco

Autor: Randen Pederson
Źródło: http://www.flickr.com

Istotną wagę przykładano do czerpania inspiracji ze nurtów klasycznych, narodowych czy historycznych. W założeniu był to nurt modernistyczny, który łączy w sobie podkreślenie dążeń nowatorskich z czerpaniem ze źródeł. Omawiany odłam sztuki, mimo że możliwy do zauważenia niemalże w każdym z odłamów sztuki, najprościej zauważalny był w dziedzinach wzornictwa przedmiotów codziennego użytku. Pomimo tego zazwyczaj w współczesnych galeriach sztuki modernistycznej możemy zobaczyć obrazy art deco, których popularność powraca w ostatnich latach – zobacz: galeria art deco.

Może znaczenie ma tu fakt znaczniejszej ostatnio uznania dla sztuki w trakcie planowania wyglądu wnętrz i co się z tą sytuacją wiąże obligatoryjności nieskomplikowanego jej rozumienia przez reprezentantów wszystkich grup społecznych. W malarstwie nurt art deco zwraca uwagę przecież na jasność przekazu, symetrię, geometryczność i dosyć nasycone barwy. Wymieniliśmy tu przecież od początku do końca takie cechy, jakie ludzki umysł pozytywnie odbiera.

Praca w omawianym stylu spodobała się także rodzimym nam malarzom (sprawdź). Rodzime art deco to przede wszystkim grupa małopolska, np. „Warsztaty Krakowskie”. Było to ugrupowanie, które inspirowało się klasyczną sztuką ludową niosąc ze sobą jednak plany stworzenia nurtu narodowego. Niezaprzeczalnie udało się mu stworzyć styl tradycyjny i nowatorski zarazem.