Kiedy ktoś nam jest dłużny pieniądze to mamy ogromny problem. Jak w tej sytuacji działać? Co można zrobić?

Nieterminowe płatności faktur przez złych zadłużonych są znacznym problemem dla mnóstwa przedsiębiorstw w naszym państwie. Istnieją dane statystyczne, że zatory płatnicze mogą zmienić diametralnie sytuację finansową 25% przedsiębiorstw w naszym państwie. W złym położeniu mogły odnaleźć się małe i średnie firmy, które nie mają właściwego kapitału, żeby w obliczu ogromnych wierzytelności od dłużników, móc założyć swoją firmę.

Dług

Autor: Ttaaj
Źródło: http://www.flickr.com
Znanym sposobem na utrzymanie się pozostaje ubieganie się o zwrócenie swoich należności, jak więc może wyglądać ściąganie długów? Proces windykacji należności nie jest jednak łatwy do przeprowadzenia samodzielnie, dlatego też zaleca się wynajęcie specjalnej firmy zajmującej się windykacją, posiadającej własne sposoby na zdobycie zaległych płatności od kontrahentów przedsiębiorstwa. W tego rodzaju sytuacji odzyskiwanie długów staje się realne. Takie przedsiębiorstwa wiedzą jak to się robi, znają potrzebne pojęcia typu jak sprzedać dług osoby prywatnej.

Termin windykacja odnoszący się do polskiego prawa definiowany jest jako zbiór czynności prawnych, faktycznych i procesowych, których głównym priorytetem jest doprowadzeni zadłużonego do dokonania zaległego zobowiązania wobec zleceniodawcy. Oddzielnym pojęciem jest monitoring płatności, czyli usługa polegająca po na zwracaniu uwagi klientom przed, lub po terminie płatności o konieczności zapłaty. Mogą to być np. SMSy, maile czy faksy z niedługą informacją. Pierwszym krokiem do wykonania procesu windykacji, jest zrobienie zobowiązania, które jest przeterminowane.

Jeśli sądzisz, że ten materiał jest warty zainteresowania, to co stwierdzisz, gdy poznasz więcej informacji z tego źródła (http://www.utylinia.pl/)?. Zwyczajnie kliknij tu i zobacz.

Następnie, windykator rozpoczyna postępowanie o stopniu polubowności, starając się od dłużnika zwrotu należnej sumy wierzycielowi.

Ten etap można wykonać w oparciu o wysyłanie do zadłużonego monitów. Jeżeli dłużnik będzie chciał uregulować swoje zobowiązania, podpisze ugodę i określi, jak spłaci swój dług. Jeżeli postępowanie polubowne nie zapewni wyczekiwanych efektów, wszczynane jest postępowanie sądowe, kończące się zdobyciem tytułu egzekucyjnego zezwalającego na rozpozecie postępowania klauzulowego.

Celem tego ostatniego jest odzyskanie klauzuli przeprowadzenia wyroku lub orzeczenia sądu. Na koniec, windykacja obejmuje postępowanie egzekucyjne, w którym główną rolę odegra komornik, który dokonuje egzekucji długu.