ZNAKI TOWAROWE I ICH OCHRONA

Standardową formą znaku towarowego jest znak słowny bądź znak słowno- graficzny. Są to takie dwie metody w większości przypadków wybierane. Aby były one wyłącznie i jedynie nasze i by zupełnie nikt ich od nas nie zgapił należy je ochronić.

Ochrona znaku towarowego to wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu uniemożliwienie posługiwania się daną marką bez przyzwolenia jego właściciela. Rolą takiego znaku towarowego jest odróżnienie towaru bądź usługi określonego przedsiębiorstwa od towarów albo też usług odmiennego przedsiębiorstwa. Potęguje on wartość rynkową i znaczenie danego przedsiębiorstwa.

prawo

Oprócz tego jest symbolem szczególnym zwabiającym uwagę potencjalnych kontrahentów. Ażeby opatentować taki znak towarowy lub wzór przemysłowy powinno się go zarejestrować w Urzędzie Patentowym RP. Może to wykonać osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą. Ochrona znaku towarowego przydzielana jest na 10 lat od momentu zgłoszenia.

Jeśli masz ochotę przeczytać więcej informacji na przedstawiany w tym wpisie wątek, to zobacz tutaj śmiało uzupełniające informacje (www.ekotur.wroclaw.pl/langs/pl/tours.php).

Opłatę trzeba uiścić w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Naturalnie po upływie dziesięciu lat może być ta ochrona przedłużona na następne okresy 10-letnie.

Trzeba tylko złożyć kolejny wniosek. Tego typu patent zapewniają znakom towarowym stosowną ochronę. Znaki towarowe mogą występować m.in. w formie słownej, czyli np.

Zobacz w tym miejscu, sprawdź ofertę naszej firmy a na pewno znajdziesz coś interesującego. Mamy bardzo niskie ceny, zatem się nie rozczarujesz!

jakiś slogan reklamowy, graficznej na przykład logo czy rysunek albo dźwiękowej. Czasami niemniej jednak nieprosto jest uzyskać ochronę określonego znaku albowiem musi on posiadać zdolność odróżniającą. Też niełatwo jest uzyskać taką zgodę wówczas, jeżeli konkurencja używa zbliżonej szaty graficznej, mimo iż użyte słowa są zdecydowanie odmienne.