Sposoby logicznego myślenia

W logice, jaka jest powszechna na różnych kierunkach studiów jako przedmiot do zaliczenia, są klarowne reguły. Nauka ta mówi o klarowności i stosowaniu pewnych wzorców. To właśnie z takich powodów w języku potocznym utarło się stwierdzenie, że coś jest lub może być logiczne. Określone nazwy można negować, wtedy ma miejsce tak zwana negacja. Określone nazwy w logice to wyrazy oraz wyrażenia. Spełniają one funkcje w większości przypadków taką, jak podmiot czy orzecznik.

Logika a najistotniejsze zasady

obliczenia

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Treścią określonej nazwy w nauce takiej jak logika jest nic innego jak konotacja. Jej swoistym przeciwieństwem jest denotacja, jaka odnosi się do zakresu nazwy. Brany jest wtedy pod lupę cały zbiór powiązanych desygnatów danej nazwy. Konotowane są przede wszystkim cechy, którymi wyróżnia się dana nazwa. Jest to swego rodzaju ujednolicenie, jakie opiera się na dokładnie określonych regułach. Za konotację każdy odbiorca powinien uznać zespół pewnych, klarownych cech, które odnoszą się do desygnatu.

Logika a określona w niej jasno negacja

Szczególnie ważną rolę w nauce takiej jak logika odgrywa negacja. Różnego rodzaju nazwy można negować. Patrząc na funkcje logiczne, w tym funkcję negowania oraz to jak wciela się ją w życie, można podsumować, że dana nazwa podlega zaprzeczeniu. W logice opcję użyć tak zwanej potrójnej, jak i podwójnej – czyli standardowej negacji. Stół czy nie-stół to dwie nazwy, które zostały poddane procesowi negacji. Nie-nie-nie-stół oznaczałby nie-stół, idąc tym tropem. Bardzo ważny w każdej nazwie jest desygnat, to znaczy przedmiot, jakiego dotyczy dana nazwa.

Przyswajalne zasady logiki

Przez odbiorców w logice powinny być brane pod uwagę nie tylko desygnaty, lecz głównie rozmaite ich funkcje. Między innymi denotacją wyrazu takiego jak poduszka będą rozmaite poduszki, które dana osoba może sobie wyobrazić. Biorąc pod uwagę funkcję taką jak konotacja, wskazać powinno się określony zespół cech. Musi być on niezbędny do pełnego określenia danej nazwy. Zespół tych cech pozwala skojarzyć wybrany przedmiot odbiorcy.

Źródło: www.tautologia.pl