Badania określające satysfakcję klientów

Konkurencja ma ogromne znaczenie, dlatego ważny jest dobór właściwego i ,co najważniejsze, jak najbardziej obiektywnego badania marketingowego. Odpowiednie badania marketingowe w ukażą relację między firmą a klientem i w ten sposób oceni się jakość obsługi klienta.

Dobrze wykonany raport z przeprowadzonego badania może być cennym źródłem informacji dla kierownictwa. Niesie on odpowiedź na temat kierunków postępowania w związku z budowaniem tożsamości, opracować standardy obsługi i podnieść jakość sprzedaży.

Najważniejsza metoda, czyli jak badać

Secretclient.com - badania marketingowe

Źródło: Secretclient.com

Jedną z najważniejszych metod badania (http://secretclient.com/badania-satysfakcji-klientow.html) obsługi klientów jest mystery shopping *więcej informacji tutaj. Ukazuje ona przebieg rzeczywistych doświadczeń klientów w wybranych punktach sprzedaży. Inna nazwa tego badania to tajemniczy klient. By pracownicy zachowywali się tak jaz zawsze nie mogą domyślić się kogo obsługują. Ta metoda badań marketingowych polega na obserwacji w warunkach naturalnych personelu pierwszej linii firmy usługowej przez osobę zwaną audytorem. Po ukończeniu wizyty, tajemniczy klient uzupełnia ankietę stworzoną przez firmę. To właśnie ona jest źródłem wiadomości interesujące pracodawców.

badania (sprawdź tu) satysfakcji drogą do sukcesu

Potrzeba badania satysfakcji klientów jest bardzo ważna zwłaszcza, gdy firmę spotykają nieoczekiwane trudności w postaci słabej obsługi czy spadku sprzedaży. W szczególności dzięki metodzie mystery shopping możliwe jest spojrzenie na firmę z perspektywy klienta, a dzięki uzyskanym wynikom możliwe będzie podniesienie motywacji pracowników. Obecnie firmy muszą wymyślać wiele sposobów na przyciągnięcie klienta. W momencie, gdy przedziały cenowe są w miarę podobne, a towaru nie brakuje, to właśnie obsługa ma ma decydujące zdanie, gdzie konsument zechce zostawić swoje pieniądze i czy do tego miejsca powróci.

Źródło: SecretClient.com