Czym się różni prawnik od radcy prawnego? Jakie są różnice pomiędzy pierwszym, jak i drugim zawodem?

Prawnik jak również radca prawny to dwa różne zawody, świadczą w związku z tym całkiem inne usługi. Choć ostatnimi czasy można dostrzec mniejsze różnice między tymi dwoma zawodami, to jednakże one występują oraz mają znaczenie dla przeciętnej osoby. Tak czasem jest, iż pojawia się jakiś problem natury prawnej oraz tak naprawdę nie wiemy, do którego specjalisty z tym pójść. Mamy więc do wyboru adwokata, radce prawnego albo notariusza.

sąd

Źródło: foter.com

Wykonywanie zawodu prawnika streszcza ustawa prawo o adwokaturze. Tak też na jej podstawie jest w stanie istnieć i funkcjonować samorząd adwokacki, przeprowadzane są egzaminy na aplikacje, a również prawnicy mogą prowadzić swoją działalność gospodarczą, przykładowo sprawdź informacje Warszawa. Zgodnie z taką ustawą zawód taki polega na świadczeniu pomocy prawnej, czyli na dawaniu porad natury prawnej, wyrażaniu opinii prawnych lub też robieniu projektów aktów prawnych. Jeśli chodzi o radcę prawnego, to zasady wykonywania tego zawodu reguluje również odrębna ustawa. Tak jak mówi definicja zawarta w jednym z punktów bycia częścią tego zawodu polega na świadczeniu pomocy prawnej. Jednak istnieje spora różnica między pracą adwokata a radcy prawnego, ponieważ ten drugi nie powinien pracować w charakterze obrońcy w sprawach karnych jak również karnoskarbowych. Trzeba też wiedzieć, iż w takiej sytuacji pomoc prawna opisywana jest jako dawanie rad, sporządzanie opinii, robienie aktów prawnych albo występowanie przed sądami oraz urzędami. Zakres kompetencji radcy jest w związku z tym dosyć obszerny, nie dziwi więc, iż jest wiele miejsc, gdzie możemy uzyskać potrzebną pomoc, jak kancelaria radcy prawnego Warszawa.

prawo

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Należy przyznać, że z punktu widzenia ewentualnego klienta istnieje jedna podstawowa różnica pomiędzy obydwoma zawodami. To oznacza więc, iż tylko adwokat może być obrońcą w kwestiach karnych oraz karnoskarbowych, zaś radca prawny wręcz przeciwnie – nie może bronić własnego klienta w tego typu sprawach. Kolejną bardzo istotną sprawą między jednym, jak również drugim zawodem jest to, że radca prawny może zostać zatrudniony na podstawie stosunku pracy u konkretnego przedsiębiorcy. Prawnicy natomiast są w stanie wykonywać swój zawód jedynie mając własną działalność gospodarczą albo jako wspólnik w spółce. Pamiętajmy o tym, gdy potrzebujemy odpowiedniej pomocy albo chcemy wybrać kancelaria prawna Warszawa.