Prawdziwa królowa nauk

obliczenia

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Treścią wskazanej nazwy w nauce takiej jak logika jest nic innego jak konotacja. Jej pewnego rodzaju przeciwieństwem jest denotacja, która odnosi się do zakresu nazwy. Brany jest wówczas pod lupę pełen zbiór powiązanych desygnatów pewnej nazwy.

Omawiany wątek Cię zainteresował? Więc odsyłam tu (https://horyzont.net.pl/atrakcje-berlina/), gdyż odnajdziesz tu ciekawe informacje na omawiane zagadnienie, które warte są uwagi.

Konotowane są przede wszystkim cechy, którymi odróżnia się określona nazwa. Jest to swego rodzaju ujednolicenie, jakie oparte jest na dokładnie określonych zasadach. Za konotację każdy odbiorca musi uznać komplet pewnych, klarownych cech, jakie odnoszą się do desygnatu.

książka

Źródło: www.morguefile.com

Podstawę logiki stanowią zależności między zdaniami, które są oznaczane w postaci podobnej do działań matematycznych. Wyrażenie przybiera zarówno postać wyrazową, jak i matematyczną. Istotne, żeby ocenić, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Dopiero w tym momencie można rozpatrywać zależności łączące zdania składowe. Jedną z najważniejszych zależności w logice jest koniunkcja logiczna, zwana także iloczynem logicznym. Iloczyn ten jest prawdziwy wtedy, gdy oba zdania składowe są prawdą. Można to przedstawić za pomocą dowolnego wyrażenia, gdzie iloczyn zastępuje spójnik „i”. Jeśli jedno ze zdań składowych nie będzie prawdziwe, wtedy całe zdanie także będzie fałszywe.

Bardzo znacząca rolę w nauce takiej jak logika spełnia negacja. Różne nazwy można negować. Jeśli chodzi ofunkcje logiczne, m.in. funkcję negowania oraz to w jaki sposób wciela się ją w życie, możemy podsumować, że dana nazwa może podlegać zaprzeczeniu. W logice opcję używać tzw. potrójnej, jak i podwójnej – to znaczy klasycznej negacji. Stół i nie-stół to dwie nazwy, jakie zostały poddane procesowi negacji. Nie-nie-nie-stół znaczyłby nie-stół, idąc tym tropem. Niezwykle ważny w każdej nazwie jest desygnat, czyli przedmiot, którego dotyczy dana nazwa.

Wykorzystanie w praktyce

Przez odbiorców w logice muszą być brane pod uwagę nie jedynie desygnaty, lecz szczególnie rozmaite ich funkcje. Między innymi denotacją wyrazu takiego jak poduszka będą różne poduszki, które odbiorca może sobie wyobrazić. Jeśli chodzi o funkcję taką jak konotacja, wskazać należy pewien zespół cech. Musi być on niezbędny do pełnego określenia danej nazwy. Zespół tych cech pozwala skojarzyć wybrany przedmiot odbiorcy. Więcej o logice na .