Powielanie podręczników jest w dalszym ciągu niezwykle popularne wśród studentów, choć mnóstwo tekstów jest obecnie dostępnych również w wersji elektronicznej

Gdy dwójka studentów dostrzega na drodze zadrukowaną kartkę papieru, to wtedy jeden z nich dopytuje, czy to rzeczywiście coś istotnego, a drugi odpowiada, że nie wie, ale na pewno warto wspomniany dokument skopiować – taką anegdotę można było kilkanaście lat temu usłyszeć od młodych studentów.

Choć komputery były już wtedy w powszechnym użyciu, to jednak ani biblioteki akademickie, ani też księgarnie nie udostępniały opracowań w formie elektronicznej w takich ilościach, jak teraz, a kopiowanie choćby jednego podrozdziału z podręcznika było ratunkiem dla tych słuchaczy, którzy nie lubili robić notatek. Jeśliby jednak ktoś twierdził, że dynamiczny rozwój informatyki i upowszechnienie się tabletów znacząco zredukuje zapotrzebowanie na usługi ksero, to na pewno byłby w błędzie.

Więcej informacji:

drukarka w drukarni

Źródło: http://www.sxc.hu

Kopiowanie części albo nawet całości lektur, jak i notatek sporządzanych podczas lektoratów jest nieodłącznym elementem życia studentów. Pomimo tego że współczesne drukarki mają funkcje umożliwiające wykonywanie takiej czynności, to jednak młodzi ludzie nieczęsto kserują dokumenty we własnym zakresie, bowiem koszty byłyby wówczas o dużo większe. A na terenie ogromnych miast funkcjonują punkty ksero, które oferują usługobiorcom upusty, jeśli np. konkretna osoba planuje zlecić wykonanie większej liczby kopii. Takie usługi posiadają w ofercie sprzedażowej także i same miejskie drukarnie. Chociaż za pomoc w powielaniu należy oczywiście uiścić opłatę, to jednak studenci z reguły są usatysfakcjonowani, ponieważ w ten sposób mogą zaoszcz? produkt (tutaj) na czasie.

Więcej –

Ponieważ żyjemy w XXI stuleciu, to dokumenty jesteśmy w stanie kopiować także w formie elektronicznej. Przykładowo, notatki z konwersatoriów niekoniecznie trzeba powielać w tej tradycyjnej, czyli papierowej formie, lecz można je zeskanować, a później zrzucić np. na pendrive’a. Poza tym można też kupić naklejki na cd i same płyty, żeby utrwalić treść na innym nośniku danych – dokładne podpisanie płytki umożliwia jej szybkie odnalezienie w posiadanym zasobie. Przy okazji należy również podkreślić, że ograniczenie wykorzystania papieru, który z reguły i tak w końcu ląduje na śmietniku, jest całkowicie uzasadnione – bądź co bądź ekologia to przecież obecnie bardzo modne słowo.