Jak wygląda rozprawa rozwodowa? Jakiego typu przeprowadza się czynności? Co jest podczas takiej rozprawy istotne?

Sprawa rozwodowa zawsze jest nie lada problemem. To przede wszystkim bardzo niekorzystna sytuacja dla osób biorących rozwód, jednak chyba najbardziej dla dzieci. Sąd podczas takiego postępowania powinien ustalić fakty dotyczące rozkładu pożycia i zbadać jak wygląda sytuacja małoletnich dzieci. Co warto jeszcze o tym wiedzieć?

sprawa rozwodowa

Autor: Cordell and Cordell
Źródło: http://www.flickr.com
Pierwsza z rozpraw często wyznaczana jest po minięciu paru miesięcy od wpłynięcia pozwu – dowiedz się więcej. Jeżeli któraś ze stron będzie podczas rozprawy nadal podtrzymywać powództwo, sąd musi zorganizować wstępne przesłuchania stron. Sąd musi wtedy zbadać, czy więzi fizyczne i psychiczne, jakie łączyły małżonków faktycznie ustały. Nawet sporadyczne kontakty cielesne małżonków podczas postępowania rozwodowego potrafią doprowadzić do odmowy udzielenie rozwodu, rzecz jasna z wyjątkiem, kiedy takie kontakty zostały wmuszane. Jeżeli chodzi o rozwody, to sąd (komornikolesno.pl/kontakt/) bada również czy pomiędzy małżonkami ustała więź gospodarcza.

Chodzi o to, czy prowadzą oni gospodarstwo domowe. Ale samo istnienie tego typu więzi nie będzie aż tak dużą przeszkodą do uzyskania rozwodu. Po wstępnym przesłuchaniu stron sąd zarządzi postępowanie dowodowe, które ma na celu stwierdzenie zupełnego oraz trwałego rozkładu pożycia, a także ewentualne orzeczenie o winie któregoś z małżonków. Jak chodzi o dobro wspólnych małoletnich dzieci albo małżonkowie nie mają zgody, co do kwestii winy sąd – na tej stronie – zaczyna przesłuchanie świadków. Mogą nimi zostać osoby niespokrewnione, przykładowo sąsiedzi, znajomi, lecz także ktoś z rodziny. Jeżeli sąd stwierdzi, iż małżeństwo jeszcze rokuje na przyszłość może skierować strony do mediacji. Tego typu skierowanie często ma za cel zjednanie małżonków, ale często odnosi się także do rozstrzygnięcia spornych kwestii, przykładowo alimenty lub też kontakty z dziećmi.

Powiązany artykuł:

podział majątku

Autor: siti fatimah
Źródło: http://www.flickr.com
Strona nie ma obowiązku jednak wyrażać zgodny na tego typu mediacje. W celu określenia sytuacji życiowej małoletnich dzieci sąd może zlecić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Jest w stanie też skierować opiekunów oraz dzieci na wniosek jednej ze stron albo z urzędu do rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, aby ustalić więzi łączące dzieci z poszczególnym rodzicem. Każdy z opiekunów może wynająć specjalistę, najlepszy jest adwokat, w ten sposób sprawa rozwodowa będzie przeprowadzona bardziej profesjonalnie.