Sprawdź, czy można zmienić zarządcę nieruchomości.

Nie wszyscy z nas mają możliwość zamieszkiwania w swoim domu, w którym sami za wszystko ponoszą odpowiedzialność oraz jednocześnie są indywidualnymi właścicielami, od których wszystko zależy i na których spoczywa cała odpowiedzialność za dom.

blok

Autor: Phillip Pessar
Źródło: http://www.flickr.com
Część z nas zamieszkuje na ten przykład we Wrocławiu i z racji tego jest zapewne również – tutaj – obowiązkowo zapisana do jakiejś spółdzielni mieszkaniowej. Nie dotyczy to oczywiście właścicieli domków jednorodzinnych, lecz przede wszystkim są to te osoby, jakie posiadają kupione na własność mieszkania albo je od kogoś wynajmują. W takowej sytuacji zostajemy członkami konkretnej spółdzielni lokatorsko-własnościowej. Nasz zarządca nieruchomości Wrocław, z jakim mamy podpisaną umowę jest w takim przypadku zobowiązany do tego, żeby zapewnić nam całkowitą obsługę naszych lokali – Prime Project sp. z o.o..

W takim wypadku najczęściej w naszym imieniu podpisuje on umowę na wywóz śmieci, ogrzewanie lokalu w okresie zimowym albo na dostarczenie cieplutkiej wody jak również ścieki. Dodatkowo jako zarządca calutkiej nieruchomości do jego obowiązków należy na przykład zapewnienie odpowiedniej konserwacji terenów wokół budynku, czyli koszenie trawy, zebranie liści, jak również zadbanie o wszelakie drzewa i krzewy, które znajdują się na danym obszarze.

Poza tym musi on również być odpowiedzialny za tak zwaną „akcję zima”, to znaczy ściągnięcie śniegu z chodników a także dróg dojazdowych. Powinien również (nasz odsyłacz) założyć i prowadzić tzw. fundusz remontowy, na jakim będą zebrane środki na wszelkie naprawy, jakie powstają w efekcie eksploatowania budynku oraz jego wieku, ponieważ niekiedy może powstać obowiązek montażu szlabanów czy naprawienia komina i fajnie mieć wtenczas na to finanse – zarządzanie nieruchomościami wrocław.

zarządca nieruchomości

Autor: Benjamin Linh VU
Źródło: http://www.flickr.com
Należy zapamiętać, iż nasz zarządca nie posiada na zawsze spisanej z nami umowy, ponieważ w razie, kiedy będziemy z niego niezadowoleni (bo przykładowo ściąga za wysokie opłaty za administrowanie naszą wspólnotą), to w każdym momencie przy zachowaniu wcześniejszych ustaleń możemy mu wypowiedzieć umowę – kto może zastąpić mojego zarządcę?. Fajnie wcześniej zobaczyć jak wygląda zarządzanie nieruchomościami wrocław w imieniu pozostałych lokatorów, którzy możliwe, że polecą nam jakiegoś drugiego zarządcę, który będzie tańszy, jednak tak samo sprawny oraz przede wszystkim , który działa w naszym dobrze pojętym interesie.