Karta płatnicza usprawnia codzienne funkcjonowanie, oszczędza nasze środki finansowe i czas, ofiarując jeszcze – bezpieczeństwo

Pierwowzorem karty debetowej, były kartami kartonowymi, na których maszynowo zapisane były dane o jej posiadaczu. Dopiero w latach 60 XX wieku, oddano do użytku kartę z plastiku, która wówczas była synonimem zbytku i statusu. W Polsce początkowe karty debetowe, dostępne były wyłącznie dla firm.

Karta debetowa

Źródło: http://pixabay.com/
Karta płatnicza dla osób fizycznych wprowadzona została przez instytucje finansowe do użytkowania pod koniec lat 90. Współcześnie karty debetowe wystawiane są do każdego rachunku bankowego. Karta płatnicza potrzebna jest do obsługiwania naszych pieniędzy zgromadzonych na koncie osobistym, do którego została wystawiona. Karty płatnicze nowszego typu to tzw. karty wypukle, posiadające wytłoczone dane o jej właścicielu.

Jeśli po przeczytaniu opisywanego zagadnienia, będziesz posiadać chęć na więcej danych, to kliknij i przeczytaj, jakie porządne informacje ma ten artykuł.

Taki rodzaj kart umożliwia zrobienie zakupów bezgotówkowych przy udziale elektronicznego urządzenia płatniczego.

Ponadto nie jest wymagana konieczność każdorazowego wpisywania kodu PIN albo też potwierdzania wykonanej transakcji własnoręcznym podpisem. Karta płatnicza, będzie przydatna przy regulowaniu należności za zakupy dokonane w sieci. Taką kartą płatniczą możemy posługiwać się również w innych krajach. Płatności kartą płatniczą wypukłą, możemy dokonywać w większości państw europejskich a także w najpopularniejszych kurortach.

Najpopularniejszymi kartami debetowymi w naszym kraju są Visa i MasterCard. Wybór karty debetowej spośród tych dwóch proponowanych przez banki kart, ma istotne znaczenie, zwłaszcza przy płatnościach w innych krajach. Trzeba pamiętać, by dokonując wyboru karty, zainteresować się jaką kwotę odsetek bank pobierze od nas za wypłatę pieniędzy w bankomacie zagranicznym.

Banki to nie tylko usługi polegające na prowadzeniu naszego rachunku bankowego. To również inne czynności zastrzeżone tylko dla banków, takie jak przyznawanie pożyczek, zakładanie lokat oraz udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych. Gwarancje bankowe oraz poręczenia ze strony firm, są popularną formą w obrocie handlowym.

Gwarancje i poręczenia podwyższają ochronę zawieranej z wykonawcą umowy, ograniczając zagrożenie niewykonania przez kontrahenta, powinności podjętych w umowie. Zabezpieczenie kontraktu wykorzystywane jest najczęściej przez instytucje administracji publicznej, w przypadku podpisywania umów z wykonawcami, wyłonionymi w drodze przetargu publicznego, w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych.