Hotele pracownicze w Polsce- przeżytek czy przyszłość?

Gdzie w Polsce można przespać się za najmniejsze pieniądze? W hotelu pracowniczym lub na kwaterze robotniczej. Opłaty za nocleg w hotelach pracowniczych startują się najczęściej od 15 zł, natomiast na prywatnych kwaterach robotniczych, sięgają już tylko 5 zł za jedną noc

.

Jak dużo jest podobnych obiektów? Wystarczy wprowadzić w okno hasło, np. noclegi pracownicze Łódź, bądź kwatery pracownicze Łódź, bądź dowolne inne miasto, aby wnioskować, że nie brakuje ich na mapie Polski. Jak jest zazwyczaj szacowane w Polsce istnieje kilkaset kwater pracowniczych oferujących od kilkadziesiąt do ponad 100 tys. miejsc noclegowych.
weight loss

Autor: Tanvir Alam
Źródło: http://www.flickr.com
Hotel robotniczy, hotel pracowniczy, hotel garnizonowy, dom asystenta, pielęgniarki, lekarza, policjanta, budowlańca, etc. Jak by się nie nazywały, obiekty noclegowe tego rodzaju służyły i były i są uznawane jako chwilowe mieszkania dla grup pracowników. Kwatery pracownicze są w standardzie wyposażenia porównywalne do burs, akademików, czy domów akademickich, a z budynków otwartej bazy noclegowej, do hosteli. Najczęściej posiadają w swojej ofercie kilkuosobowe pokoje, wspólne kuchnie, sanitariaty na korytarzu (coraz rzadziej), pokoje integracyjne oraz pralnie. Usługi świadczone w tego typu obiektach są określane w zależności od ich charakteru, przeznaczenia i stopnia zamożności zakładu, który je prowadzi. W przypadku hoteli finansowanych przez zakłady, to one określają poziom w opłatach. Standardowo nie są one wysokie. Hotele pracownicze nie oferują zwykle sprzątania pokoi, wymiany pościeli, ani posiłków, wliczonych w obejmującą zazwyczaj nie dobę, ale miesiąc, cenę noclegów. To regulamin wyznacza czy w lokalach mogą mieszkać nie tylko pracownicy, ale także ich rodziny.
wycieczki

Autor: Vertex
Źródło: Vertex
Z powodu reformy ustrojowej państwa liczba i znaczenie hoteli pracowniczych znacznie zmalała. Zrewolucjonizował się rynek pracy, większość zakładów przemysłowych nie potrzebuje znaczniej liczby pracowników zamiejscowych, ogranicza też poziom świadczeń socjalnych. Wiele obiektów została zamknięta wydzielona i sprywatyzowana.

Zgoła inaczej ma się sytuacja w przypadku szkół wyższych, gdzie akademiki oraz hotele asystenta niezmiennie pozostają elementem struktury uczelni. Podobnie sytuacja wygląda w odniesieniu nauczycieli, wojska, czy policji. Obiekty będące własnością niektórych innych branż, np. hotele pocztowe Poczty Polskiej pełnią obecnie najczęściej rolę ośrodków wypoczynkowych
.
Interesującym faktem jest to, że w niektórych miejscach w kraju otwierane są nowe, oczywiście odpowiadające współczesnym warunkom, hotele – spa góry pracownicze. Przykładem jest tu niedawno powstała Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, w której z powodu braku lokalnej siły roboczej, powstały lokale zakładowe.