Kiedy potrzebny jest geodeta? Dziennik budowy dla kogoś stawiającego swój dom

Sporo osób przymierzających się do postawienia domu planuje zatrudnić geodetę. Będzie on pożądany na kilku kluczowych etapach budowania domu, i z początku i pod koniec inwestycji. Geodeta swoje prace wpisuje do dziennika budowy. Każdy budujący dom musi go mieć.

geodezja wrocław

Autor: Bitterroot
Źródło: http://www.flickr.com
Kiedy jesteśmy zainteresowani taką branżą jak geodezja Wrocław pewnie nas nie zaskoczy. Zanim damy w ręce architekta rysunek domu, musimy zamówić u geodety wykonanie mapy do celów projektowych. Geodeta zaznacza na mapie m.in.

Interesujący artykuł? Jeżeli tak sądzisz, wcześniejsza strona też przedstawia wartościowe źródło informacji, które nawiązuje do omawianej kwestii.

granice działki, tworzy opis położenia budynków a także o tym, jakie jest ich ostateczne przeznaczenie. Kiedy przygotowane i zaznaczone na mapie pomiary terenowe zostaną zaakceptowane przez urząd miasta, mapa uzupełniona zostaje o klauzulę mówiącą o tym, że może ona posłużyć celom projektowym – poznaj na stronie. Zaakceptowaną mapę trzeba wręczyć razem z informację o zasadach zabudowy architektowi. Architekt musi wziąć pod uwagę granice tego terenu nanosząc rysunek na mapę, dodać wszelkie pozostałe obiekty budowlane, systemy komunikacji, odprowadzanie ścieków, uzbrojenie tego obszaru i inne ważne punkty. Bardzo ważne jest uwzględnienie wzajemnych odległości oraz rozmiarów wszystkich naniesionych elementów. Projekt składa się z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Po zatwierdzeniu projektu przychodzi geodeta Wrocław albo Namysłów mają te same zasady postępowania – zlecamy mu wyznaczenie domu na działce zgodnie z planem zagospodarowania wykupionego terenu. Chodzi o umiejscowienie w podłożu znaków geodezyjnych, jakie określają główne osie domu. Zaznacza się też charakterystyczne punkty domu. Po zamknięciu prac geodety powiązanych z wytyczeniem budynku na działce, geodeta Wrocław czy Oleśnica – to bez różnicy – zobowiązany jest do odpowiedniego zapisu w dzienniku budowy oraz powinien oddać kierownikowi budowy swoje szkice.

Kiedy budowa się skończy, zostanie czas na ostatni ruch, jaki musi podjąć specjalista z dziedziny takiej jak geodezja Wrocław i jego tereny pozalewowe albo Długołęka – nieważne, geodeta przygotowuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przed rozpoczęciem budowania – dużo więcej przeczytasz na tej stronie.

Nie wahaj się- przejdź do serwisu przesyłki wielkogabarytowe, aby poznać uzupełniające informacje na opisywany w tekście zagadnienie. Czekamy na twoją recenzję!

Wyliczenia geodezyjne muszą być wpisane do dziennika budowy przez geodetę.