Szeroki zakres terapii psychologicznej, czyli do kogo zwracać się ze swoim problemem?

Psycholog jest zawodem działającym na pograniczu innych zawodów: psychiatry, psychoterapeuty czy coacha. Od zajęć nauczycielskich w szkole przez mentoring po uprawnienia psychiatry – na każdej tej płaszczyźnie przedmiotem oddziaływania i „naprawy” jest nasza psychika. Mając problemy w wybranej przestrzeni życiowej wybierzemy psychologa specjalizującego się w wybranej „działce”.

psycholog

Źródło: flickr.com
Istota tego zawodu jest stara jak świat i… problemy psychiczne człowieka. Psychologowie działają w kilku przestrzeniach życiowych, które składają się na ich specjalność. Specjaliści badający przyswajanie kolejnych mechanizmów przez człowieka to psychologowie zajmujący się rozwojem osobistym.

Nie ociągaj się! Zachęcamy – kliknij po szczegóły (https://adwokatjurendt.pl/prawo-cywilne/) w hiperłącze i baw się dobrze. Opublikowaliśmy tam dla Ciebie sporo zajmujących postów.

Ich polem badawczym jest człowiek, jako istota ciągle rozwijająca się, od urodzin po przejście na emeryturę, kiedy kończy się rozwój, a zaczyna odpoczynek. Psycholog – świetna strona – (obszerne opracowanie) to przede wszystkim budowniczy naprowadzający na niepoznane tory życia. W podobnej przestrzeni, nastawionej jednak na środowisko zewnętrzne działa psycholog społeczny. Jego celem jest zbadanie wpływu człowieka na innych, większych instytucji i całych społeczności. Za zaburzenia osobowości, lęki czy depresje odpowiada psychologia kliniczna. Specjaliści tego rodzaju badają i diagnozują ludzi przejawiających dłuższy, permanentny stres. Przyczyny, jak to w ludzkiej psychice bywa, są skomplikowane, poczynając od podłoża genetycznego przez objawy lękowe, bezsenności, po dwubiegunowe depresje.

Psycholog kliniczny motywuje chorych przez rozmowę i wskazywanie źródeł odbudowy i inspiracji. Jego celem jest postawienie pacjenta na „nogi”, zmianę niszczącego pojmowania świata i ludzi. Mamy w końcu psychologów sądowych, zajmujących się zachowaniami zeznających, badaniem ich prawdomówności przed sądami. Psycholog (odkryj więcej), jako ratujący duszę, powinien łączyć specjalizacyjną wiedzę z uniwersalnością z indywidualnością w podchodzeniu do pacjentów. To nie tylko magister psychologii – to za mało. To również specjalista doskonalący się w studium przypadków. Korzysta z wiedzy zdobytej naukowo lub w kontakcie z pacjentami w pracach ankietowych. Pracuje w miejscach zależnych od docelowej specjalizacji: szpitalach, szkołach, poradniach medycznych, instytucjach rynku pracy, sądach itd.