Szeroki zakres terapii psychologicznej, czyli do kogo zwracać się ze swoim problemem?

Psycholog jest zawodem działającym na pograniczu innych zawodów: psychiatry, psychoterapeuty czy coacha. Od zajęć nauczycielskich w szkole przez mentoring po uprawnienia psychiatry – na każdej tej płaszczyźnie przedmiotem oddziaływania i „naprawy” jest nasza psychika. Mając problemy w wybranej przestrzeni życiowej wybierzemy psychologa specjalizującego się w wybranej „działce”.

psycholog

Źródło: flickr.com
Istota tego zawodu jest stara jak świat i… problemy psychiczne człowieka. Psychologowie działają w kilku przestrzeniach życiowych, które składają się na ich specjalność. Specjaliści badający przyswajanie kolejnych mechanizmów przez człowieka to psychologowie zajmujący się rozwojem osobistym. Ich polem badawczym jest człowiek, jako istota ciągle rozwijająca się, od urodzin po przejście na emeryturę, kiedy kończy się rozwój, a zaczyna odpoczynek. Psycholog – odnośnik do strony – (obszerne opracowanie) to przede wszystkim budowniczy naprowadzający na niepoznane tory życia. W podobnej przestrzeni, nastawionej jednak na środowisko zewnętrzne działa psycholog społeczny. Jego celem jest zbadanie wpływu człowieka na innych, większych instytucji i całych społeczności. Za zaburzenia osobowości, lęki czy depresje odpowiada psychologia kliniczna. Specjaliści tego rodzaju badają i diagnozują ludzi przejawiających dłuższy, permanentny stres. Przyczyny, jak to w ludzkiej psychice bywa, są skomplikowane, poczynając od podłoża genetycznego przez objawy lękowe, bezsenności, po dwubiegunowe depresje.

Psycholog kliniczny motywuje chorych przez rozmowę i wskazywanie źródeł odbudowy i inspiracji. Jego celem jest postawienie pacjenta na „nogi”, zmianę niszczącego pojmowania świata i ludzi. Mamy w końcu psychologów sądowych, zajmujących się zachowaniami zeznających, badaniem ich prawdomówności przed sądami. Psycholog (odkryj więcej), jako ratujący duszę, powinien łączyć specjalizacyjną wiedzę z uniwersalnością z indywidualnością w podchodzeniu do pacjentów. To nie tylko magister psychologii – to za mało. To również specjalista doskonalący się w studium przypadków. Korzysta z wiedzy zdobytej naukowo lub w kontakcie z pacjentami w pracach ankietowych. Pracuje w miejscach zależnych od docelowej specjalizacji: szpitalach, szkołach, poradniach medycznych, instytucjach rynku pracy, sądach itd.