Większość nauk przyrodniczych, jak i humanistycznych, wywodzi się z logiki

Panuje powszechna opinia, że to matematyka jest „królową nauk”, wielu ludzi traci jednak kontakt z tą dyscypliną w wyższych etapach przyswajania wiedzy. Większa część głównych dyscyplin naukowych, zarówno ścisłych, jak i humanistycznych, wywodzi się z logiki. Nauka ta jest głównym instrumentem wnioskowania używanym zarówno przez matematyków, informatyków, jak i ludzi z wykształceniem filozoficznym. Jest to przy tym jedyny przedmiot, który jest wspólny dla każdego kierunku w programach studiów wyższych uczelni. Humaniści poznają logikę w aspekcie filozoficznym, skupioną na paradoksach i wartościowaniu zdań, natomiast studenci kierunków matematyczno-przyrodniczych zwiększają swoje zdolności w logice matematycznej, która największy nacisk kładzie na udowadnianie twierdzeń.

Fundamenty:

książka

Źródło: www.morguefile.com

Podstawę logiki tworzą zależności między wyrażeń, które są zapisywane w postaci podobnej do działań matematycznych. Zdanie może przybrać zarówno formę wyrazową, jak i matematyczną. Ważne, żeby ocenić, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Dopiero w tym momencie można brać pod uwagę zależności między zdaniami składowymi. Jedną z najważniejszych zależności w tej nauce jest koniunkcja logiczna, nazywana również iloczynem logicznym. Iloczyn ten jest prawdziwy wtedy, gdy obie części składowe są prawdziwe. Można to przedstawić z wykorzystaniem dowolnie wybranego zdania, gdzie iloczyn zastępuje spójnik „i”. Jeśli jedna z części składowych nie będzie prawdziwa, wówczas całe zdanie także będzie fałszywe.

Zastosowanie w praktyce:

Wiele osób uważa, że logika jest skomplikowaną metodą przedstawiania zjawisk prostych. Ma to jednak swoje uzasadnienie praktyczne, logika jest narzędziem szeroko wykorzystywanym chociażby przez fachowców pracujących nad sztuczną inteligencją. Zaszczepienie syntetycznemu umysłowi najważniejszych prawd, które dla przeciętnego człowieka wydają się oczywiste, jest ogromnie czasochłonnym i zawiłym zadaniem. Urządzenie obdarzone tego rodzaju inteligencją oprócz logicznego wartościowania informacji pobieranych z otoczenia, musi móc wykonać zaawansowane czynności.

Jak się bowiem okazuje, odwzorowanie schematu rozumowania człowieka jest czynnością bardzo trudną i wymaga nakreślenia od podstaw wszelkich zależności, takich jak przedstawiony już iloczyn logiczny, czy implikacja.

Zerknij na stronę i prześledź wpis, który na pewno totalnie Cię wciągnie, gdyż dane w tamtym miejscu zawarte, przykuwają uwagę.

W praktyce oznacza to wprowadzanie setek tysięcy zdań do pamięci urządzenia i dopisywanie do nich wartości w kategorii „prawda” i „fałsz”.