Należy nieść pomoc . Zwłaszcza, że to tak łatwe.

W obecnym czasie angażowanie się w pomoc innym ludziom jest niebywale proste. Akcje pomocowe i działalność na rzecz zubożałych, chorych i poszkodowanych przez życie bliźnich przestały być domeną kilku pasjonatów, ale na stałe wpisały się w naszą codzienność.

Charytatywna Parada Mikołajowa

Źródło: http://www.naratunek.org
Na zmianę tego stanu rzeczy wpłynął szereg zjawisk. Najistotniejszym z nich okazał się rozkwit współczesnych mediów, a w szczególności Internetu. Medium to umożliwiło efektywne udostępnianie wiadomości tyczących się prowadzonych zbiórek funduszy i imprez charytatywnych. Przy pomocy Internetu rozmaite zrzeszenia pozyskują również sympatyków oraz patronów dla swych działań. Sieć uzmysłowiła odbiorcom skalę ludzkiego cierpienia i dała im sposobność do walki z tymi zjawiskami. Bankowość on-line znacznie ułatwiła regularne finansowe wspomaganie bliskich nam fundacji. Pomóc możemy nawet wchodząc na specjalne witryny komercyjne, których właściciele przelewają określone sumy pieniędzy na chlubny cel jako rekompensatę za kliknięcia – .

1% podatku

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com
Kolejnym bezproblemowym sposobem okazywania pomocy jest przekazywanie 1% podatku wybranej przez nas osobie. Aby tego dokonać należy umieścić nazwę i unikalny kod KRS danej jednostki na formularzu składanego zeznania podatkowego. 1% jako forma wspomagania potrzebujących jest względnie nowa, ale już zdążyła zyskać rzesze sympatyków, którzy z pełną świadomością kierują cząstkę odprowadzanego podatku na konto wyznaczonej osoby. Chociaż 1% zdaje się być nieistotną kwotą, przekazany przez setki podatników czyni cuda. Jednym procentem możemy wesprzeć zróżnicowane cele: fundacje zbierające środki dla chorych i niepełnosprawnych dzieci, organizacje wspomagające zdolną młodzież z biednych rodzin, azyle dla niechcianych zwierząt czy instytucje edukacyjne.