Rozwód z pomocą mecenasa jako gwarancja poczucia pewności

Rozwód to nie tylko ból i rozpacz. Towarzyszący mu stres nie zostaje bez działania na samopoczucie fizyczne i psychiczne. To też wielka trauma dla dzieci z takiego związku. Prawo rodzinne stanowi, że pomimo pełnego i stałego rozpadu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli z powodu niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich latorośli małżonków, czy też jeśli z innych okoliczności ogłoszenie rozwodu stanowiłoby sprzeczne z regułami współżycia społecznego. Rozwód nie jest też akceptowalny, jeśli żąda go współmałżonek wyłącznie ponoszący winę rozkładu pożycia, chyba że drugi współmałżonek wyraża akceptację na rozwód, czy też że odmowa jego aprobaty na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

rozwód

Autor: Cordell and Cordell
Źródło: http://www.flickr.com
Rozwód – oferujemy pomoc przy rozwodach – z mecenasem zapewnia poczucie bezpieczeństwa i powoduje, że emocje na sali sądowej nie przeważą nad rozsądkiem, także że żadna zawiłość procedury nie umknie uwadze strony, więcej informacji tu. Do prowadzenia sprawy rozwodowej można ustanowić reprezentanta. Konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa szczególnego. Znaczy to, iż w pełnomocnictwie powinno się wyznaczyć, iż adwokat będzie uprawniony do prowadzenia naszej konkretnej sprawy. Pełnomocnikiem w sprawie rozwodowej jest w stanie być także radca prawny. Wsparcie fachowego reprezentanta polega na wykonaniu pozwu i pozostałych pism procesowych, zgłaszaniu wniosków dowodowych i objaśnianiu nam norm działania. Jest on informatorem po procedurach prawniczych, składa wnioski dowodowe w zastępstwie strony, a w sprawach o rozwód w większości wypadków minimalizuje złe emocje, jakie pojawiają się na sali sądowej i gwarantuje niekrępujące stron negocjacje w obrębie warunków rozwodu, opieki nad dzieckiem, alimentów.

obrączka

Autor: Billie Ward
Źródło: http://www.flickr.com
Rozwód nie może sprawiać pogorszenia się warunków materialnych, w jakich wychowywane są dzieci, ani wywoływać niepomyślnych zmian w psychice dzieci. Zawsze na pierwszym miejscu stawia się dobro nieletnich dzieci. Sąd nie udzieli także rozwodu jeżeli byłoby to przeciwne z regułami współegzystowania społecznego, np. w sytuacji, gdy jeden z współmałżonków jest bardzo chory i nie ma kto się nim opiekować. Rozwody są jednym z najbardziej traumatycznych przeżyć. Są niestety sytuacje kiedy pomiędzy współmałżonkami nastąpił pełny i stały rozpad pożycia. W takim przypadku każdy z małżonków ma prawo żądać, aby sąd anulował związek małżeński poprzez rozwód.

Zobacz też –