Podstawowe informacje na temat geodezji Przeczytaj więcej o tym

Procedura podziału gruntu obejmuje podział danej działki na części, co polega na ustaleniu granic podziału oraz stworzenie stosownej dokumentacji, która jest wymagana przez prawo – zajmuje się tym geodezja.

geodeci w pracy

Autor: Alissa Walker
Źródło: http://www.flickr.com

Dziś geodezja dzieli się na 2 główne działy. Mianowicie wyróżniamy geodezję niższą, która charakteryzuje się tym, iż tutaj pomiary wykonuje się na powierzchniach małych, których promień nie przekracza 15,6 km. Tak zwana geodezja wyższa, to nauka o pomiarach, które mają miejsce na obszarach wielkich, o powierzchni ponad 750 kilometrów kwadratowych. Czasami możemy spotkać się jeszcze z inne klasyfikacje, jednakże nie wszyscy uznają je za obowiązujące – pomocne źródła.

– przygotowanie przez geodetę projektu podziału z uwzględnieniem projektowanych granic,

– uzyskanie decyzji o podziale gruntu, wydawanej przez stosowny organ administracji,

– okazanie granic stronom postępowania,


Wyświetl większą mapę

Podział gruntu możne być przeprowadzony w dwóch trybach postępowania.

Jeżeli szukasz tego typu ciekawej informacji, sprawdź pod tym linkiem (https://www.superplanr.pl/), tu także na pewno jest właśnie to, czego szukasz.

Pierwszym jest tryb administracyjny, dedykowany dla działek budowlanych i wymagający decyzji organu administracji, drugim, tryb podziału gruntów rolniczych i leśnych, który nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a podstawą jest dokumentacja podziałowa – sprawdź na .