Kontrole jakości – narzędzia

W ostatnim czasie dużą wagę przywiązuje się do sprawdzania jakości w rozmaitych aspektach egzystencji. Rośnie zapotrzebowanie na tego typu kontrole. Skutkiem tego wyroby czy instytucje otrzymują określone certyfikaty. Nadawane są one przez specjalnie do takich celów powołane instytucje, takie jak na przykład międzynarodowa organizacja ISO, trudniąca się szeroko pojmowaną normalizacją i zrzeszająca instytuty normalizacyjne, funkcjonujące w obrębie poszczególnych państw. Z kontrolą jakości wiąże również określenie system zarządzania jakością, które w ostatnim czasie często się spotyka. Zarządzanie jakością jest procesem, występującym często w powiązaniu z takimi dziedzinami jak dbanie o środowisko, ekologia czy bezpieczeństwo żywności.

fabryka

Źródło: http://www.flickr.com/

Bezpieczeństwo w organizacjachW rozmaitych firmach i organizacjach bardzo ważne są kwestie bezpieczeństwa. Zwłaszcza ważne jest w przypadku instytucji, zajmujących się niebezpiecznymi czynności, a także pracują z towarami, stanowiącymi zagrożenie dla ludzi. W tym przypadku używany jest tak zwany system SCC (więcej info). Dotyczy to właśnie rozmaitych organizacji, w których szczególny nacisk kładzie się na sprawy eliminacji zagrożeń. Ma to niebagatelne znaczenie dla pracowników danej instytucji jak również z tą instytucją powiązanych, ponieważ dotyczy ich bezpieczeństwa oraz problemu mozliwych zagrożeń. Oprócz znajdowania i nazywania tych zagrożeń wyszukuje się też metody na ich eliminację.

Bezpieczeństwo żywnościKolejnym terminem, z którym ostatnio można się często zetknąć, jest bezpieczeństwo żywności. Stało się to o tyle ważne, że bezpieczeństwo żywności występuje w formie kierunku fakultetów na wyższych uczelniach. Jest ono tak ważne, ponieważ dotyczy jedzenia, będącego jednym z czynników koniecznych człowiekowi do przetrwania. Sprawdzanie jakości i przepisy dotyczące żywności są niezwykle ważne. Pomagają uniknąć tragedii w postaci zatruć i chorób, których źródłem są produkty żywnościowe. Z tego rodzaju sprawami ścisły związek ma tak zwany certyfikat HACCP określający przepisy dotyczące badania, kontroli i postępowania z żywnością. certyfikat (artykuł od->-> certificator.eu/pl/podrecznik-do-certyfikacji/certyfikat-gost-r.html) SCC (jesteśmy tutaj)