Jakim sposobem współczesny człowiek chroni się przed katastrofami?

Dziś w sumie każda osoba mieszkająca w krajach rozwiniętych posiada dostęp do komputerów, internetu i sprzętu elektronicznego. Na sieci komputerowej bazuje praca wszystkich instytucji, sklepów i firm, więc jej awaria na pewno niosłaby ze sobą dosyć problematyczne skutki.

Skutki tornada

Autor: Department of Foreign Affairs and Trade
Źródło: http://www.flickr.com

Niestety, mimo ogromnej wiedzy, człowiek w dalszym ciągu nie ma możliwości dokładnie przewidzieć różnego rodzaju katastrof naturalnych. Przyroda pozostaje nieokiełznana o czym daje czasem znać, na przykład poprzez powodzie, trzęsienia ziemi lub tsunami. W takich sytuacjach infrastruktura teleinformatyczna często zostaje przerwana lub mocno uszkodzona. Naturalnie, służby publiczne znakomicie zdają sobie sprawę z tego rodzaju niebezpieczeństwa i zazwyczaj mają opracowany odpowiedni plan, jaki pozwala na szybkie reagowanie.

Przykładem jest disaster recovery, czyli zbiór procedur dzięki którym taka infrastruktura jest naprawiana, gdy zachodzi taka potrzeba i utrzymywana za wszelką cenę. To jeden z elementów procesu, jakim jest ciągłość działania. Wymaga to nie

Postępujący pożar

Autor: Sparkle Motion
Źródło: http://www.flickr.com

tylko nowoczesnych rozwiązań, ale przede wszystkim zawodowego przeszkolenia ludzi, którzy są w sytuacjach kryzysowych czynnikiem najważniejszym. Maszyny bowiem zależą w dużej mierze od dostaw prądu, jakie w obliczu kłopotów mogą zostać przerwane. Sprawnie funkcjonująca infrastruktura ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi, gdyż daje możliwość na nawiązywanie kontaktu z odpowiednimi służbami i prowadzenie szeroko zakrojonych akcji ratunkowych.

Każdy kraj ma przygotowany plan, który dotyczy katastrof naturalnych. Z reguły jego władze skupiają się głównie na tych niebezpieczeństwach, które w przypadku danych terenów są rzeczywiście możliwe. Przykładowo, w Polsce niekiedy występują powodzie lub porywiste wiatry, ale raczej nie ma dużego niebezpieczeństwa pojawienia się trzęsienia ziemi, tym samym dobrze jest skupić się na pierwszych przypadkach i wypracować stosowny sposób postępowania. Katastrofy przyrodnicze niestety nie należą do rzadkości i chociaż dziś czasami można określić kiedy nastąpią i jaka będzie ich siła, nie da się ich powstrzymać lub wyeliminować niepożądanych skutków.