Twoja przyszłość w obligacjach

Pieniądze, Euro

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu
Obligacje {dają|oferują możliwość wypracowania zdecydowanie większych zysków, niż przechowywanie pieniędzy w przysłowiowej skarpecie czy na przykład na depozycie bankowym. Ostatnio niestety kryzys gospodarczy i niepewność związana z problemami finansowymi licznych przedsiębiorstw sprawia, że inwestowanie na giełdzie łączy się ze znacznym ryzykiem. Czy w takich okolicznościach dalej opłacalnie jest inwestować swoje oszczędności?

Giełda jest rynkiem, na którym przeprowadza się transakcje kupna i sprzedaży konkretnych towarów. GPW, na której obraca się takimi produktami jak akcje, obligacje, warranty, opcje i certyfikaty inwestycyjne, należy do najbardziej popularnego typu giełdy wśród indywidualnych inwestorów. Obligacje warto również podzielić na obligacje skarbowe (emitowane przez Skarb Państwa) oraz korporacyjne (wypuszczane przez firmy).

Obligacje zaliczają się do relatywnie pewnych instrumentów giełdowych, a wielkość ryzyka inwestycyjnego określana jest poprzez nadawane danym emitentom ratingi. Najbezpieczniejsze obligacje to obligacje skarbowe, które emitują rządy państw. Na polskim rynku istnieją obligacje skarbowe oszczędnościowe i rynkowe. Wymienione jako pierwsze stanowią interesującą opcję na paroletnie inwestycje a obligacje rynkowe dopuszczone są do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Kupno i sprzedaż obligacji w Polsce ma miejsce na działającym od 2009 roku rynku Catalyst. Catalyst jest platformą autoryzacji i obrotu wtórnego dla obligacji samorządowych czy listów zastawnych i innych dłużnych instrumentów finansowych.

Odpowiadając na zadane na początku pytanie – warto, ale ostrożnie.

Jeśli masz chęć odkryć więcej danych na opisywany temat – odsyłam do linka (https://kador.pl/zarzadzanie-i-standardy/), ponieważ tam są wartościowe fakty opisujące prezentowany wątek.

Im większy zysk będziemy mogli osiągnąć tym poważniejsze ryzyko ponosimy i w tej kwestii nie nie oczekujmy zmiany.