Jak ocenić efektywność pracowników?

w Polsce pojawia się coraz więcej korporacji ukierunkowanych na dobrze wykwalifikowanego pracownika. Decydują się na wdrążenie do swoich systemów ocen pracowniczych , które są w stanie obliczyć zdolność produkcyjną w danym kwartale czy miesiącu. korzysta się z nich w zamyśle wyeliminowania słabych jednostek, lub likwidowania problemu firmy.

Jakie korzyści płyną z takiego systemu?

meble biurowe

Autor: Polmarco
Źródło: www.meble.meblopol.pl

System oceny pracowników zapewnia dokładny obrys osoby , która aplikuje na ustalona posadę. Pracodawca może dostać dane mające na celu ukazać możliwości zatrudnionych. Taki system podnosi skuteczność wykonywanej pracy oraz niweluje odprawy pracownicze. za sprawą wprowadzenia takiego rozwiązania mamy możliwość dostosowania wysokości płacy do zaangażowania oraz efektów realizowanej pracy. System umożliwia optymalne zagospodarowanie predyspozycji oraz dyspozycyjności pracownika. zatrudniony ma szansę selekcji indywidualnej ścieżki promocji w stosunku od tego, w czym jest biegły. System oceny pracowników nie jest pożyteczny tylko dla pracodawców, ale zarówno dla ocenianych. Wiedzą jak plasuje się zdolność produkcyjna i czego powinni się przyłożyć. Mając świadomość swoich słabości mogą je niwelować.

Kategorie ocen pracowników.

Ocena pracowników może być bezpośrednia lub (zobacz http://www.sweet-home.pl/) pośrednia. w wielu przypadkach bywa, że do organizacji zapraszane są jednostki zewnętrzne zajmujące się kompleksową diagnozą pracowników. Mamy możliwość alternatywnego analizowania wydajności pracowników, miesięczną, roczna lub (zobacz http://www.toensmeier.pl/) kwartalną w zależności od priorytetów zarządu. Najważniejsze aspekty oceny pracowniczej. Taką kwalifikację możemy pogrupować na czynniki: osobowościowe, zachowawcze, efektywnościowe oraz kwalifikacyjne.

Firmy zewnętrzne proponują weryfikację 180°- czyli taką, która w swojej zawartości będzie miała wypowiedzi przełożonego własne spostrzeżenia , lub ocenę, 360° w której zawarte będę nie tylko te elementy, ale dodatkowo oceny kolegów z pracy oraz klientów . Do dominujących technik oceniania należą: skale klasyfikacji, raporty, rankingi lub nieformalne opisy. Umiejętna ocena pracowników może przynieść tylko korzyści zarówno dla firmy jak i podwładnych.