Jakim sposobem przeprowadzić ocenę okresową pracowników?

Oceny okresowe pracowników to obecnie popularny sposób kontrolowania ich kompetencji, jak również oceny tego jakie przymioty pracowników są wartościowe na danym stanowisku. Jak wynika z badań tylko trochę ponad 10% makro przedsiębiorstw oraz korporacji nie korzysta z takiego rodzaju technik kontroli.

Mocne wejście Twojej firmy

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Na przełomie kolejnych lat powstało kilka głównych nurtów, jakie pozwalają na dobrą ocenę, a wśród nich różnorakie wskaźniki. Te są przygotowywane od razu w każdym przedsiębiorstwie. Bierze się albowiem pod uwagę jej indywidualne zapotrzebowania oraz wymagania. Oceny okresowe pracowników pozwalają niewątpliwie na poprawienie sytuacji w firmie. Rozróżnia się kilka metod ocen takiego typu a wśród nich najczęściej używaną jest ocena 360 stopni.solidna strona – (odwiedź nas)Dzięki niej ocena pracownika robiona jest poprzez wywiady nie tylko z ocenianym pracownikiem, lecz także jego środowiskiem w pracy. Tutaj przede wszystkim sięga się po opinię przełożonych, kolegów lub nawet klientów, z którymi podwładny współpracował.

Następnym sposobem, by ocena pracownika przebiegła właściwie jest ocena 180 stopni. Jest ona łudząco podobna do tej opisanej wcześniej, rozróżnia się przede wszystkim wykluczeniem w nagromadzaniu opinii klientów oraz przełożonego. Tutaj zazwyczaj wiedzę o podwładnym kompletuje się przez rozmowy ze współpracownikami i głównym szefem.Ocena pracownika jest również realna dzięki technice jaką jest technika wydarzeń krytycznych.https://www.eena.pl/praca-w-holandii.html eena.plTutaj zbiera się informacje na temat powodzeń i błędów ocenianego w zakreślonym czasie. Dzięki temu menager ma dobry obraz całkowitych dokonań podwładnego.

To z której techniki korzysta określone przedsiębiorstwo zależy od zakresu działania oraz zapotrzebowania w konkretnym momencie. Zwykle tego typu ocena pracownika robiona jest raz w roku i szczególnie od jej rezultatu zależy gratyfikacja lub awans określonego podwładnego. Wyniki ocen pozwalają też na ich sprawdzenie. Takie informacje pozwalają podjąć trafne decyzje o daniu przykładowo kolejnych szkoleń.