Radca prawny – praca z potencjałem

Coraz częściej znanym zawodem staje się radca prawny. Żeby stać się nim należy skończyć studia magisterskie na studiach prawniczych w Polsce lub za granicą pod warunkiem, że studia te uznane są za równorzędne w Polsce. Potem ukończyć aplikację radcowską i zostać wpisanym na listę radców prawnych.

Należy także mieć całkowitą zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Radca prawny musi także być nieskalanego charakteru oraz swoim dotychczasowym postępowaniem powinien dawać rękojmię porządnego wykonywania zawodu radcy prawnego. Nieraz radca prawny mylony jest z zawodem adwokata. Oczywiście obaj robią zbliżone usługi, jednakże radca prawny nie ma prawa występować, jako adwokat w sprawach karnych i w czynnościach w sprawach o przestępstwa skarbowe.

– Kancelaria prawna we – Kancelaria prawna we Wrocławiu]Do obowiązków radcy prawnego zalicza się pomoc innym ludziom w uzyskaniu pożądanych danych związanych z prawem. Rozporządzenie z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych określa reguły realizowania zawodu radcy prawnego. Radca prawny udziela między innymi rozmaitych porad i konsultacji zarówno osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym jak i jednostką organizacyjnym. Wykonuje on opinie prawne, przepracowuje projekty aktów prawnych, występuje przed sądami i urzędami, jako pełnomocnik. Bardzo ważne jest to, że radca prawny zobowiązany jest ustawowo zatrzymać w sekrecie wszystko, o czym dowiedział się w toku udzielania rady prawnej. Swoją profesję może realizować w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej w postaci spółki cywilnej, czyli na przykład, jako kancelaria adwokacka Wrocław lub spółki prawa handlowego. Ma możliwość także pracować na etacie u jakiegoś przedsiębiorcy, który życzy sobie zatrudniać prawnik kliknij ie na własne potrzeby.

Czyżby bez wątpienia radca prawny to zawód z przyszłością? Trzeba pamiętać, że są to lata uczenia się opatrzone ryzykiem, że nie wszystkim się powiedzie. Jak mówią sami studenci trzyletnia aplikacja jest to batalia o przetrwanie. Natomiast, gdy już się uda i znajdzie się prace w swoim zawodzie to można, patrząc się na dochody prawników po aplikacji, całkiem ładnie zarobić. Niezależnie od pensji uzyskuje się także prestiż publiczny i zawodowy, który jest bezcenny.