Program edukacyjny – szkoła dialogu

Fundacje, działające w naszym kraju na rzecz poszerzania świadomości osób najmłodszych na problem dyskryminowania żydów, czeka niełatwe zadanie. Praktyka nie w każdym przypadku bowiem idzie w parze z teorią, natomiast prowadzone do tej pory projekty niekoniecznie muszą spełniać wymagania młodzieży.

szkoła

Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com
Jeszcze popularniejsza szkoła dialogu to specjalnie przygotowany program edukacyjny, który jest realizowany przez Fundację Forum Dialogu. Jego zasadniczym i najistotniejszym celem jest ciągłe poszerzanie ogólne wiedzy uczniów w kwestii obecności Żydów w naszym kraju. Dzięki zajęciom mamy szansę się dowiedzieć tego, jaki był ich wkład w ogólny rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy w naszym kraju na przestrzeni wieków. Projekt nosi także nazwę: szkoła żydowska.

Szkoła dialogu rozwija swoją działalność w Polsce

Przemawiające dziecko

Autor: James Brooks
Źródło: http://www.flickr.com

W programie szkoła (szkoła niepubliczna w Warszawie www.wilanow.varsovia.edu.pl) dialogu młodzież dokładnie eksploruje historyczne zawiłości, biorąc pod uwagę historię ludności żydowskiej. W szczególności zwraca się uwagę na okres przedwojenny i ten już po wojnie, gdy wyszły na powierzchnię takie problemy. Antysemityzm aktualnie nie jest niczym obcym, natomiast wyjątkowo ważne jest to, by jemu sukcesywnie zapobiegać. Upamiętnianie ludności żydowskiej w sposób honorujący wszystkie jej osiągnięcia jest istotnym zadaniem osób z fundacji. Dbają oni również o to, by lekcje były atrakcyjne i zróżnicowane, a o teraźniejszych możliwościach zapewnionych przez fundację mamy szansę przekonać się poprzez sprawdzenie w wyszukiwarce.

Dialog, jakiego uczy szkoła żydowska

Przed rozpoczęciem II wojny światowej Żydzi żyli w Polsce. Stanowili aż ponad 10% wszystkich mieszkańców Polski. Szkoła żydowska ma na celu dokształcanie młodzieży szkolnej, jeżeli chodzi o tę tematykę. Społeczność żydowska to różnorodność kultury i wyjątkowa różnorodność. Ich asymilacja odbywała się w sposób stopniowy i na jej bazie wykształciły się różnice oraz podobieństwa. Nie możemy ignorować ich dorobku, więc już parę lat temu pojawiła się idea rozwijania szkoleń i warsztatów w szkołach.