Kursy doszkalające dla kierowców

Wszyscy kierowcy, jacy chcą wykonywać przewóz artykułów sklasyfikowanych jako niebezpieczne, muszą przejść specjalne szkolenie ADR.
Jest to wymaganie w ramach umowy europejskiej umowy dotyczącej międzypaństwowego przewozu drogowego artykułów niebezpiecznych.

cerryfikat

Autor: priceminister
Źródło: http://www.flickr.com
Poprzez kurs ADR kierowcy mają zdobyć przygotowanie do profesji w obszarze przewozu (optitaxi.pl) niebezpiecznych materiałów – w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami międzynarodowymi – Star. Szkolenie ADR obejmuje część główną i specjalistyczną, przy czym kurs podstawowy tyczy się wszystkich kierowców.
uczestnicy kursy adr

Autor: PitchPatch
Źródło: http://www.flickr.com
Instruktaże ADR są przeprowadzane poprzez ośrodki szkolenia kierowców wykonujących działanie w obszarze prowadzenia doszkalających kursów i mających konieczny wpis do rejestru przedsiębiorców. Poszczególne szkolenia odbywają się w wskazanym przez rozporządzenie wymiarach godzin. Kursant zobligowany jest przyswoić wiedzę, jakiej obszar dla indywidualnych kursów określa aneks nr trzy do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. Celem rozporządzeń regulujących przewóz niebezpiecznych materiałów jest zminimalizowanie lub znaczące ograniczenie prawdopodobieństwa zaistnienia kolizji oraz rozmiaru potencjalnych strat. Utworzenie przepisów pozwoliło usystematyzować transport materiałów niebezpiecznych i dało wyraźne reguły jak należy to realizować.

Przepisy dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych pozwalają więc ażeby wykonywane przewozy były pewne przy zachowaniu a także poszanowaniu przepisów w nich zawartych. Kierowcy kończąc omawiany kurs otrzymują tak zwany certyfikat kompetencji zawodowych – więcej informacji.