Gra na giełdzie a ryzyko

Autor: AMagill
Obligacje {dają|oferują opcję osiągnięcia stanowczo większych oszczędności, niż trzymanie pieniędzy w przysłowiowej skarpecie czy na przykład na depozycie bankowym. Ostatnimi czasy niestety dekoniunktura i brak pewności związany z problemami finansowymi wielu przedsiębiorstw sprawia, że inwestowanie na giełdzie związane jest ze znacznym ryzykiem. Czy w takich okolicznościach dalej warto inwestować swoje oszczędności?

Giełda to rynek, na którym dochodzi do kupna i sprzedaży danych towarów. GPW, na której obraca się takimi produktami jak akcje, obligacje, warranty, opcje i certyfikaty inwestycyjne, należy do najbardziej popularnego typu giełdy wśród prywatnych inwestorów.

Jeśli masz chęć znaleźć artykuły na prezentowany temat, to przejdź tutaj odwierty do pomp ciepła sieradz i przejrzyj inne informacje odnośnie przedstawianego zagadnienia.

Obligacje warto dodatkowo rozdzielić na skarbowe (emitowane przez Skarb Państwa) oraz korporacyjne (emitowane przez firmy).

Obligacje należą do względnie pewnych papierów wartościowych, a wielkość ryzyka inwestycyjnego określana jest jako odpowiednie ratingi przyznawane różnym emitentom. Obligacje o najlepszych ratingach to obligacje skarbowe, które emitują rządy państw. W Polsce istnieją obligacje skarbowe oszczędnościowe i rynkowe.

Jeżeli chciałbyś wysondować więcej na ów wątek, na pewno zda się tu bieżąca treść. Zapraszamy na naszą stronę, tam rozszerzysz swe wykształcenie.

Te pierwsze stanowią świetną formę inwestycji kilkuletnich z kolei obligacje rynkowe dopuszczone są do obrotu na GPW.
Kupno i sprzedaż obligacji w Polsce prowadzi się na uruchomionym 2009 roku rynku Catalyst. Catalyst to platforma autoryzacji i obrotu wtórnego dla obligacji korporacyjnych czy listów zastawnych i innych dłużnych instrumentów finansowych.

Wyjaśniając więc wątpliwość z początku artykułu – warto, ale ostrożnie. Im większy zysk mamy nadzieję osiągnąć tym większe ryzyko ponosimy i tak już pozostanie.

Źródło: opracowanie własne