Czy turystyka i rekreacja to ciekawy kierunek?

Studia na specjalizacji Turystyka i rekreacja to połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczących dużej ilości innych dziedzin, w tym wiedza o środowisku, nauka o kulturze, nauki humanistyczne, ekonomia i wiedza z dziedziny prawa. Idealnym kandydatem na studia o tej specjalizacji jest osoba, pasjonująca się tą dziedziną, oraz podróżami, sportem i sposobami wykorzystywania wolnego czasu.

Uczelnie wyższe, oferujące wspomniany kierunek, umożliwiają nabycie informacji o zjawiskach dotyczących tej dyscypliny a także metodach ich kształtowania. Żacy uczą się projektowania oferty rekreacyjnej dla zróżnicowanych grup odbiorców, nawiązywania kontaktów i komunikowania się oraz używania najnowszych środków przetwarzania i przesyłu informacji. W harmonogramie kierunku Turystyka i rekreacja, zawarte są również przedmioty, dzięki którym student nabywa umiejętności w zakresie marketingu projektów turystycznych. Oprócz standardowych zająć odbywają się też seminaria letnie i zimowe ,a także zajęcia w terenie. Często obowiązkowa jest nauka dwóch języków obcych.

książka

Źródło: www.morguefile.com

Studia turystyka – https://www.eccotravel.eu/chiny/ – i rekreacja dostarcza szerokich możliwości na rynku pracy oraz mnóstwo opcji kariery. Student opisywanego kierunku ma szeroki wybór branż, z jakimi może związać swoją drogę zawodową oraz wiele stanowisk, które może objąć. Po zakończeniu edukacji, absolwent ma możliwość podjęcia pracy w wydawnictwie przygotowującym informatory turystyczne, biurze podróży, jako osoba zarządzająca w hotelu, czy pilot wycieczek.

Interdyscyplinarność którą wyróżnia się turystyka i rekreacja ,a także mnogość i zróżnicowanie ścieżek kariery, które może wybrać absolwent wspomnianego kierunku decydują o tym, że jest on jednym z bardziej perspektywicznych kierunków kształcenia.