Poligrafia – rodzaje druku

Obecnie w poligrafii można wskazać dwa elementarne rodzaje druku:
– drukowanie mechaniczne – określane jako analogowe,
– drukowanie elektroniczne – określane jako druk cyfrowy.
Oba rodzaje druku są często stosowane i w zależności od oczekiwań można preferować dowolną technikę.

Epson Stylus Photo R3000

Autor: Epson
Źródło: Epson

Drukowanie analogowe dzieli się na cztery różne formy:
– drukowanie płaskie,
– drukowanie wklęsłe,
– wydruk wypukły,
– sitodruk.
Wszystkie wymienione sposoby wymagają zrobienia form drukowych, za pomocą których przenosi się farbę drukarską na płaszczyznę.

Formą drukowania płaskiego jest druk offsetowy. Drukowanie przy użyciu tej techniki polega na przenoszeniu barwnika z formy drukowej na podłoże dzięki właściwościom fizyczno-chemicznym elementów drukujących oraz elementów niedrukujących formy drukowej. Elementy niedrukujące charakteryzują się niską adhezją dlatego nie przenoszą farby. Farba drukarska przenoszona jest na podłoże z elementów drukujących przy pomocy cylindra offsetowego. W tym przypadku uzyskać można najmniejszą grubość warstwy farby na papierze.
Wśród maszyn offsetowych wyróżnić można następujące rodzaje maszyn: zwojowe i arkuszowe.

W przypadku drukowania wklęsłego forma drukowa posiada elementy drukujące zlokalizowane niżej niż elementy niedrukujące. Farba drukowa jest umieszczana na formie drukarskiej później za pomocą specjalnego noża – rakla – jest ona oddzielana od elementów niedrukujących a następnie umieszczana bezpośrednio na podłożu. Wśród sposobów druku wklęsłego należy wymienić:
– rotograwiurę (kosztowna technika, używana głównie do zleceń wysokonakładowych, druku barwnych ilustracji lub wyrobów dekoracyjnych),
– starodruk (technika wykorzystywana do wytwarzania papierów wartościowych oraz banknotów),
– tampodruk (używany do druku na powierzchniach nieregularnych , np. breloków.

W druku wypukłym elementy drukujące w formie drukarskiej są umiejscowione powyżej elementów niedrukujących. Farba jest nakładana tylko na elementy drukujące a później transportowana jest na podłoże. W druku wypukłym można wyróżnić:
– typografię – technika popularna w latach 60-tych; dziś zdecydowanie mniej popularna,
– fleksografia – technika używana głównie do zadruku opakowań.

Sitodruk to forma druku, w której wykorzystywana jest forma drukowa w postaci siatki z oczkami, z których część otworów jest zasłonięta (miejsca niedrukujące). Przez otwory niezakryte farba jest przeciskana za pomocą rakla i przenoszona na podłoże. Sitodruk jest formą bardzo prostą, nie posiadającą ograniczeń formatowych. Przeważanie stosowany jest w przypadku wydruku niskich nakładów.

Więcej informacji dotyczących technik wydruku znajdziesz w serwisie – drukarnia – Wrocław, ul. Sołtysowicka 26A.

Nie wystarcza Ci ten zdawkowy artykuł umieszczony w tym serwisie? Nie martw się i sprawdź więcej skanowanie faktur w tym miejscu, znajdziesz tam dodatkowe informacje.

Zapraszamy!

Sprawdź świetną propozycję w miejscu:
Drukarnia Kid

Źródło: opracowanie własne