Poligrafia – rodzaje drukowania

We współczesnej poligrafii można wyróżnić dwa elementarne rodzaje druku:
– drukowanie mechaniczne – określane jako analogowe,
– drukowanie elektroniczne – druk cyfrowy.
Obie formy są często stosowane i w zależności od pożądanego efektu końcowego można preferować wybraną technikę.

Drukowanie mechaniczne to

drukarnia speed

Źródło: http://drukarniaspeed.pl/

cztery odmienne formy:
– druk płaski,
– wydruk wklęsły,
– wydruk wypukły,
– sitodruk.

Wyżej wymienione formy wymagają przygotowania form drukarskich, za pomocą których przenoszona jest farba drukarska na podłoże.

{Przykładem druku płaskiego jest druk offsetowy. Drukowanie przy użyciu tej techniki polega na przenoszeniu barwnika z formy drukowej na podłoże dzięki właściwościom fizyczno-chemicznym elementów drukujących i niedrukujących formy drukarskiej. Elementy niedrukujące posiadają niską adhezję w zawiązku z czym nie przenoszą barwnika.

Czyżbyś nie mógł przerwać tego artykułu? To dla nas niezwykle przyjemna wieść – zatem kontynuuj wyszukiwanie (https://www.gohero.pl/dron-dji-mavic-mini-2-fly-more-combo) na następnej stronie.

Farba drukarska przenoszona jest na podłoże z elementów drukujących przy pomocy cylindra offsetowego. W tym przypadku uzyskać można najmniejszą grubość warstwy barwnika na papierze.
Wśród urządzeń offsetowych wymienić można następujące rodzaje maszyn: zwojowe i arkuszowe.

W technice drukowania wklęsłego forma drukowa posiada elementy drukujące zlokalizowane niżej niż elementy niedrukujące. Farba jest nakładana na formę drukarską później przy użyciu specjalnego noża – rakla – jest ona oddzielana od elementów niedrukujących a następnie przenoszona bezpośrednio na podłoże. Wśród technik druku wklęsłego należy wymienić :
– rotograwiurę (kosztowna technika , wykorzystywana głównie do projektów wysokonakładowych, druku barwnych ilustracji lub wyrobów dekoracyjnych),
– starodruk (technika wykorzystywana do produkcji papierów wartościowych oraz banknotów),
– tampodruk (stosowany do druku na powierzchniach nieregularnych , np. długopisów.

Druk wypukły charakteryzuje się tym, że elementy drukujące w formie drukarskiej są umieszczone powyżej elementów niedrukujących. Farba drukarska jest nakładana wyłącznie na elementy drukujące po czym transportowana jest na podłoże. W druku wypukłym można wyróżnić :
– typografię – technika popularna w latach 60-tych; dziś zdecydowanie mniej popularna,
– fleksografia – technika używana zwłaszcza do zadruku opakowań.

Sitodruk to forma druku, wykorzystująca formę drukową w postaci siatki z oczkami, z których część oczek jest zasłonięta (miejsca niedrukujące). Przez otwory niezakryte farba drukarska jest przeciskana za pomocą rakla i transportowana na podłoże. Sitodruk jest formą bardzo prostą, nie posiadającą ograniczeń formatowych. Przeważanie używany jest w przypadku druku małych nakładów.

Źródło: Drukarnia Speed