Każda firma powinna spełniać zamieszczone w przepisach prawa warunki, które zapewniają bezpieczeństwo pracowników.

Dotyczy to m.in. oznaczeń drogi ewakuacyjnej, rozstawienia sprzętu gaśniczego, czy też informacji o zlokalizowanych w danym pomieszczeniu trujących lub mało bezpiecznych substancjach.
Obowiązki właściciela – skrót
Każdy przedsiębiorca kierujący własną działalnością gospodarczą powinien zagwarantować wynajętym przez siebie osobom bezpieczne warunki pracy.

Nie wypełnienie tego typu obowiązku może doprowadzić do otrzymania kary w postaci grzywny, dlatego też konieczne jest dopilnowanie tego rodzaju kwestii.
Odpowiednie oznakowanie drogi ewakuacyjnej, miejsc z urządzeniami gaśniczymi, bądź widoczne oznaczenia ostrzegawcze oraz oznaczenia techniczne to rzecz jasna nie tylko sposób na uchronienie się przed opłatami i karami pieniężnymi, ale także istotna kwestia bezpieczeństwa. Każdy pracodawca winien dołożyć wszelkich starań, aby wynajęci przez niego pracownicy mogli wykonywać swoje zadania w sprzyjających warunkach, a w razie wystąpienia zagrożenia – bezpiecznie opuścić obiekt i jak najszybciej uciec z budynku. Właśnie z tego powodu w przedsiębiorstwach produkcyjnych instalowane jest oświetlenie awaryjne, a droga ewakuacyjna oznakowana jest z udziałem specjalnych znaków.
Kolorystyka oznaczeń
Oznaczenia ostrzegawcze mogą mieć różne kolory. Znaki informacyjne zamieszczane są na zielonym tle, nakazu – na niebieskim, natomiast żółty kolor to ostrzeżenie przed zagrożeniem, np. żrącymi substancjami czy też porażaniem prądem. Z całą pewnością takie rozróżnienie umożliwia ocenić stan zagrożenia i określić jak duże jest niebezpieczeństwo. Poza tym pracodawca powinien przekazać pracownikom instrukcje w zakresie stosowanych w danej firmie znaków i sygnałów bezpieczeństwa, oraz zadbać o to, by wiedzieli oni jak zachować się w razie powstania zagrożenia. Instrukcje winny być dostarczane także w sytuacji, kiedy używane są oznaczenia techniczne.

Tego rodzaju oznaczenia i naklejki ostrzegawcze możemy zamówić u dostawców, podobnie jak całe systemy służące do oświetlenia. Dzięki temu można dopasować znaki kierunkowe do warunków archITektonicznych w każdym budynku, gdzie istnieje taka potrzeba.