Jak wybrać innego dostawcę gazu, żeby znacznie zredukować rachunki?

Polski rynek gazu ziemnego został jakiś czas temu uwolniony. W ten sposób rynek ten zaczął być bardziej przejrzysty i przede wszystkim konkurencyjny.
Ilość firm oferujących tego typu sprzedaż z każdym miesiącem rośnie.

Certyfikat energetyczny

Autor: Inplus PR
Żeby znacznie zredukować opłaty za gaz ziemny trzeba znaleźć najkorzystniejsze grupy taryfowe gazu które oferują dostawcy gazu w Polsce. Zgodnie z przewidywaniami analityków, zmiana dostawcy gazu jest w stanie się przyczynić do zmniejszenia opłat za gaz ziemny. To dobra wiadomość dla ludzi, ogrzewających własny dom i przegląd klimatyzacji jednorodzinny gazem ziemnym. Dokonując zmiany, w pierwszej kolejności trzeba podpisać umowę sprzedaży z wybranym dostawcą. W dalszej kolejności trzeba rozwiązać dotychczasową umowę sprzedaży gazu ziemnego. Trzeba jednak nie zapominać o ustosunkowaniu się do okresu wypowiedzenia umowy. W przeciwnym razie mogą zastać nałożone dodatkowe opłaty za natychmiastowe rozwiązanie umowy sprzedaży. Po zawarciu umowy sprzedaży z nowym dostawcą gazu ziemnego niezbędne niewątpliwie jest zgłoszenie tego faktu Polskiej Spółce Gazowniczej. Spółka ta bowiem zarządza sieciami w Polsce. Podczas podpisywania umowy trzeba wybrać grupy taryfowe gazu oraz określić swoje zapotrzebowanie na przesyłaną ilość błękitnego paliwa. Zmiana dostawcy gazu w Polsce nie powoduje żadnych zakłóceń w ciągłości dostaw paliw gazowych. Wobec tego niedopuszczalna jest sytuacja, gdzie po zerwaniu dotychczasowej umowy przez przykładowo miesiąc czasu nikt nie dostarcza gazu. Zwykle to nowa firma bierze na siebie wszelakie formalności. A zatem dostarcza wypowiedzenie obowiązującej umowy, sporządza zawiadomienie o zmianie dostawcy gazu i dostarcza je do aktualnego dystrybutora. Zawsze przed dokonaniem zmiany dostawcy trzeba dokładnie przeczytać umowę sprzedaży z dotychczasowym operatorem. Trzeba się zapoznać z terminami wejścia w życie nowej umowy jak również zakończenia dotychczasowej umowy (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-egzekucja-komornicza-co-moze-zajac-komornik). Niedopilnowanie tego może przyczynić się do powielenia umów.

Dużą uwagę trzeba zwrócić na kwotę ewentualnej kary za zerwanie obowiązującej umowy oraz opłaty wezwania do zapłaty, w przypadku nieterminowego opłacenia opłat za gaz.
Jeszcze przed wyborem innego sprzedawcy gazu ziemnego koniecznie trzeba prześwietlić daną firmę która sprzedaje gaz ziemny i przyjrzeć się wszystkim na rynku ofertom sprzedaży gazu.