Pragniesz zmienić dostarczyciela gazu? Radzimy, jak to zrobić

Uwolniono rynek gazu . Unia Europejska nakazała przedsiębiorstwom obracającym takim paliwem sprzedaż części gazu na wolnym rynku poprzez giełdy towarowe.
Ma to między innymi spowodować, że polski rynek stanie się w wyższym stopniu przejrzysty, a na pewno bardziej konkurencyjny.

reklama - marina

Autor: Daniel Jolivet
Źródło: http://www.flickr.com
Liczba firm proponujących takową możność rośnie z miesiąca na miesiąc. Obecnie koncesję na sprzedaż gazu mają 144 firmy w całym kraju, lecz nie wszystkie działają na obszarze całego kraju i nie każda kieruje swoją ofertę do wszystkich.
fotka - dom

Autor: tom_stromer
Źródło: http://www.flickr.com
W jaki sposób zmienić dostawcę ? Najprzód trzeba zawrzeć umowę z nowym sprzedawcą, działającym na obszarze dystrybutora. Potem konieczne jest rozwiązanie dotychczasowej umowy ze zbywcą. Podstawowym warunkiem rozwiązania umowy w wypadku zmieniania dostawcy gazu ziemnego jest upływ czasu wypowiedzenia. Po zawarciu umowy z nowym sprzedawcą konieczne będzie zgłoszenie tego faktu Polskiej Spółce Gazowniczej, która zarządza sieciami.

Kliknij ten link i sprawdź tu odzież reklamowa z nadrukiem dodatkowe informacje na opisywany temat – one z całą pewnością Cię zainteresują, więc nie zwlekaj za długo:)

Do zrealizowania wszelkich tych działań konsument może upełnomocnić kogoś innego, przykładowo nowego sprzedawcę. Dystrybutor jest zobligowany umożliwić nam zmianę zbywcy, nie później aniżeli w czasie trzech tygodni od dnia złożenia powiadomienia o zmianie zbywcy, przez odbiorcę bądź upełnomocnionego przez niego zbywcę. Nowa firma przeważnie bierze wszystkie formalności na siebie, zaczynając od dostarczenia wymówienia obecnej umowy, po przygotowanie zawiadomienia o zmianie sprzedawcy a także dostarczenie go do aktualnego operatora.

Jeśli zmieniamy zbywcę prądu, to ów nowy oferuje nam wolnorynkowe cenniki, niezatwierdzone przez prezesa URE (rynek zliberalizowany). Natomiast, jeżeli zmieniamy sprzedawcę gazu, to ten nowy powinien posługiwać się taryfami zaakceptowanymi poprzez prezesa URE.