Sposoby wejścia na zagraniczne rynki

Strategie wejścia na zagraniczne rynki to strategie dotyczące doboru określonej formy aktywności zagranicznej oraz sposobu ekSPAnsji na zagraniczne rynki a także kolejności ich opanowywania.
elementem przesądzającym o wyborze metody wejścia na rynek zagraniczny jest pozycja przedsiębiorstwa na rynku (atuty konkurencyjne) porównane z atrakcyjnością rynku.

detektyw

Autor: Ben McShea
Źródło: http://www.flickr.com
W przypadku słabych walorów i mało atrakcyjnego rynku selekcjonuje się przeważnie strategię nie mającą przesunięcia zasobów to znaczy pośredni eksport. W wypadku mocnych atutów a także niewielkiej atrakcyjności rynku firmy podejmują eksport pośredni oraz eksport bezpośredni przy wykorzystaniu swoich sieci sprzedaży. Gdy przedsiębiorstwo nie dysponuje należytymi zasobami, jednak rynek jest atrakcyjny przyjmuje się przeważnie strategię sprzedaży licencji, tworzenia systemu franchisingo-wego ewentualnie joint-venture z kontrahentem miejscowym. Firmy silne a także działające na interesującym rynku wykorzystują strategię inwestowania za granicą jak też tworzą montownie, zakłady wytwórcze ewentualnie swoje filie.

Z punktu widzenia sposobu ekspansji na zagraniczne rynki przedsiębiorstwo może realizować strategię koncentracji rynkowej, która polega na powolnym i metodycznym powiększaniu ilości rynków na jakich firma prowadzi działania marketingowe albo procedurę dywersyfikacji rynkowej, w jakiej firma wchodzi początkowo równocześnie na wiele rynków a w miarę upływu czasu eliminuje z rynków mniej dochodowe towary lub wycofuje się z rynków przynoszących małe zyski. Aby wejść z eksportem na rosyjski rynek powinno się posiadać tzw.

Masz zamiar pogłębić swą wiedzę na taki temat? Zachęcamy więc do zaglądnięcia do następnej witryny. Tam czeka na Ciebie dzisiejszy wpis.

certyfikat Gost.